HELSENORGE

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

SiV er i gang med utbredelse av ny regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk til legekontor. Løsningen er integrert i journalsystemene med blant annet mulighet for å overføre journalinformasjon ved rekvirering.

IHR er et kvalitetsfremmende tiltak hvor man kan:

  • Rekvirere analyser til alle SiVs laboratorier i samme operasjon (i dag har man forskjellige papirskjema til medisinsk biokjemi og allergi, blodbank, mikrobiologi, biopsi og cytologi).
  • Få tilgang til oppdatert tilbud over analyser og undersøkelser som SiV tilbyr.
  • Opprette egne kliniske ”bestillingsgrupper” med analyser for rekvirering til lab.
  • Sikre informasjonsflyten mellom legekontor og sykehus (pasientsikkerhet og kvitteringsfunksjonalitet).
  • Oppnå bedre kvalitet i informasjonen ut fra ønsket analyse og undersøkelse, slik at laboratoriet/radiologisk avdeling mottar nødvendig informasjon.
  • Se dokumentasjon i pasientjournalen på legekontoret over hva som er rekvirert/henvist.
  • Direkte kobling til laboratoriehåndbøker og bestilling av prøvetakingsutstyr

For å ta IHR i bruk

Legekontor som benytter Infodoc, WiNmed2 og CGM Allmen tilbys nå å ta IHR i bruk.

Leverandør av journalsystemet SystemX og Sykehuspartner jobber med å ferdigstille løsning for bruk av IHR. Etter pilotering vil IHR tilbys legekontorene som har dette EPJsystemet.

Dedikerte etikettskrivere til merking av prøver samt IHR-programvaren bekostes, installeres og supporteres av SiV. Nødvendig opplæring /oppfølging vil bli gitt når man tar IHR i bruk.

Ta kontakt med brukerkontakt for nærmere informasjon eller avtale om å ta IHR i bruk.