HELSENORGE

Justert kalibrering av vår målemetode for HbA1c

Sentrallaboratoriet deltar i et internasjonalt kvalitetskontrollprogram for HbA1c, der det benyttes kontrollmateriale hvor fasit er etablert ved gjentatte målinger med en anerkjent referansemetode ved det europeiske referanselaboratoriet for glykohemoglobin i Nederland.

​Resultatene herfra indikerer at vår metode (Tosoh HPLC) gir verdier som ligger 2-4 % høyere en referansemetoden.

Vi har derfor besluttet at vi fra og med 01.03.2010 vil endre kalibreringen av vår målemetode for HbA1c slik at resultatene blir redusert ned 3% eller med en faktor på 0,97. Dette svarer til en reduksjon på ca. 0,2 i området 7 %, og på ca. 0,3 i området 10 %.

Helle B. Hager
Medisinskfaglig ansvarlig overlege