HELSENORGE

Liten endring av CA 125- analysemetoden

Fra mandag 10. desember tar vi i bruk et reformulert reagens fra Abbott Architect for analyse av tumormarkøren CA 125.

​Analysen er endret for å redusere potensiell interferens fra heterofile antistoffer. Sammenlikning av gammel og ny metode viser tilnærmet like verdier for de aller fleste pasienter. Noen personer har heterofile antistoffer i blodet som kan interferere i immunologiske analyser og gi falskt høye resultater. Disse pasientene vil kunne få lavere (men riktige) verdier ved den nye, reformulerte metoden. Ta kontakt med laboratoriet hvis dere har spørsmål. I en begrenset periode har vi mulighet til - på forespørsel - å analysere pasientprøver med både ny og gammel metode.

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege, Sentrallaboratoriet