HELSENORGE

Måling av INR – nytt reagens med nye egenskaper gir endrede verdier

Fra og med lørdag 27. juni går Sentrallaboratoriet over til et nytt reagens for måling av INR.

​Ved en rekke laboratorier her i landet har man erfart at man ved å bytte til det nye reagenset oppnår høyere verdier, men bare i det høye INR-området.

Resultatet av sammenlignende målinger på pasientprøver utført her ved Sentrallaboratoriet er vist i diagrammet nedenfor. Det viser at forskjellen mellom verdier oppnådd med nytt og gammelt reagens er ubetydelig fram til et INR-nivå på ca. 4. Verken i normalt eller terapeutisk område er det således noen klar forskjell mellom de to reagensene. I området over 4 ses imidlertid et systematisk avvik, med høyere verdier for det nye reagenset. Forskjellen øker med økende INR-nivå, og kan ved et INR-nivå på 6 (gammelt reagens) være så mye som én INR-enhet eller høyere.

94 % av de INR-verdier som måles ved vårt laboratorium er mindre enn 4, slik at den observerte forskjellen mellom de to reagensene bare vil gjøre seg gjeldende for en liten del av målingene. For våre brukere vil overgangen til det nye reagenset således få liten betydning.

Sverre Marstein
Avdelingsoverlege