HELSENORGE

Måling av SR vil ikke lenger bli utført i tilsendte prøver

Det er kjent at SR målt i citratblod raskt endrer seg ved henstand av prøven i romtemperatur, og at målingen derfor må utføres i løpet av de første 3-4 timene etter prøvetaking.

​Undersøkelser utført ved vårt laboratorium viser at dette også gjelder for EDTA-blod. Allerede 6 timer etter prøvetaking har vi i enkelte prøver observert at SR kan falle til godt under halvparten av utgangsverdien.

På grunnlag av den manglende stabiliteten av prøvematerialet, beklager vi å måtte meddele at vi ikke lenger finner det kvalitetsmessig og faglig forsvarlig å utføre måling av SR i tilsendte prøver.

Sverre Marstein
avdelingsoverlege