HELSENORGE

Midlertidig stans i analyse av PTH ved Sentrallaboratoriet, Tønsberg

Vår leverandør (Abbott) har trukket tilbake PTH-reagensene med umiddelbar virkning.

​Årsaken er rapporter om gradvis økende kontrollresultater ved noen laboratorier. Dette er ikke observert ved vårt laboratorium, men vi er likevel pålagt å stanse bruken av reagensene.

Analysen kan fortsatt rekvireres på vanlig måte. Prøvene blir videresendt herfra til annet laboratorium. Svar vil komme i papirformat og være noe forsinket i forhold til normal svartid. Rekvirenter må være spesielt oppmerksomme på referanseområdet som fremgår av svarrapporten fra vårt samarbeidende laboratorium.

Vi beklager de ulemper dette medfører og arbeider for å sette opp en alternativ metode så raskt som mulig.

Morten Lindberg Overlege Sentrallaboratoriet
Sentrallaboratoriet