HELSENORGE

Nasjonale anbefalinger for tolkning av troponinresultater ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt

Anbefalingene er fremkommet etter et samarbeid mellom Norsk selskap for medisinsk biokjemi og Norsk Cardiologisk Selskap. De baseres på ”The third universal definition of myocardial infarction”[1].

​En forutsetning for å ta i bruk laboratoriediagnostikk er at det foreligger klinisk bilde, EKG forandringer eller billeddiagnostiske funn forenlig med akutt hjerteinfarkt. Analyse av troponin har ingen andre etablerte indikasjoner.

Laboratoriediagnostikk av akutt hjerteinfarkt:

  • Det skal påvises minst ett troponin T resultat over 14 ng/L, som er 99 percentilen for vår metode, høysensitiv Troponin T, Roche.
  • Troponinkonsentrasjonen bør måles ved innkomst og 3-6 timer senere. Minimum observasjonstid i sykehus bør være 6 timer og ved uklare funn kan det være behov for lengre observasjon og ytterligere målinger.
  • Det skal foreligge signifikante endringer i troponinkonsentrasjon mellom to prøver. Grensene for signifikante endringer er definert i anbefalingene (se vår brukerhåndbok under troponin T).

De nye anbefalingene innebærer at flere pasienter vil få diagnostisert akutt hjerteinfarkt, selv om kravene til signifikante endringer overholdes strengt. For å unngå overdiagnostisering er det viktig at analysen ikke bestilles uten indikasjon, dvs. at det må foreligge klinikk forenlig med koronarsykdom, EKG-forandringer eller billeddiagnostiske funn.

Troponin er hjertespesifikk, og en økning skyldes alltid myokardskade, men skaden trenger ikke å skyldes koronarsykdom. Moderat troponinøkning sees også ved andre hjertesykdommer, som hjertesvikt, myokarditt og arytmier, samt ved nyresvikt, sepsis og traumer.
De nye anbefalingene innebærer at det er lite aktuelt å bruke troponinanalysen i allmennpraksis. Man kan ikke utelukke hjerteinfarkt med én lav troponinverdi (< 15 ng/L) uten å ta en oppfølgende prøve 3-6 timer senere, og mange pasienter i allmennpraksis vil ha troponinstigning av andre årsaker. Dersom dere likevel velger å sende prøver til Sentrallaboratoriet for analyse av troponin, må dere skrive kliniske opplysninger på rekvisisjonen og et mobilnummer dere kan nås på (også utenom arbeidstid!). Vi vil forsøke å ringe resultater høyere enn 50 ng/L.

De som bruker pasientnære analyseinstrumenter på legekontoret for analyse av troponin må forsikre seg om at instrumentet måler lave nok verdier til at de kan brukes til å utelukke hjerteinfarkt med stor grad av sannsynlighet.

1. Thygesen, K., et al., Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J, 2012. 33(20): p. 2551-67.

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege, Sentrallaboratoriet