HELSENORGE

Nedleggelse av analysen digitoksin

Grunnet avregistrering av medikamentet Digitoksin ”Nycomed” i mars 2012 som følge av produksjonsstopp, har de aller fleste pasienter for lengst gått over til digoksin (Lanoxin®).

​De siste månedene har vi derfor utført svært få digitoksin-analyser, og minst en tredjedel av dem vi har utført har vært feilbestillinger (rekvirert digitoksin når pasienten bruker digoksin (Lanoxin®)). Vi har i samråd med kardiologene besluttet å nedlegge analysen. Fra 1. mars 2014 vil vi ikke lenger utføre analysen digitoksin ved Sentrallaboratoriet.

Ved behov for analyse av digitoksin kan prøven sendes til avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon Drammen i Vestre Viken eller avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Ullevål. Rekvisisjoner kan fås ved direkte henvendelse til laboratoriene. Vi vil videresende prøven dersom analysen påføres vår rekvisisjon. Husk å bestille riktig analyse – digoksin når pasienten bruker Lanoxin®.

Helle B. Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet
Sentrallaboratoriet