HELSENORGE

Nedleggelse av analysene fenytoin og fenemal

De siste årene har det blitt bestilt stadig færre konsentrasjonsmålinger av fenytoin og fenemal. I løpet av 2010 har fenytoin bare blitt bestilt ca. 70 ganger og fenemal ca. 80 ganger. På grunn av lite prøvevolum vil Sentrallaboratoriet fra 01.01.2011 ikke lenger utføre konsentrasjonsmålinger av disse to antiepileptika.

​Prøvene må heretter sendes til et annet laboratorium, for eksempel Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), klinisk farmalogisk laboratorium i Bærum, dit vi allerede sender blant annet Valproat.

Vi vil samtidig informere om at vi i 2011 ser frem til å vurdere oppstart med nye analyser som vi i dag sender mye av til andre laboratorier, for eksempel 25-OH-viramin D. Vi arbeider for å ha et så bredt og riktig repertorar av analyser som mulig innenfor den økonomiske rammen vi har til rådighet.

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege, Sentrallaboratoriet

Per Aas
Avdelingssjef, Sentrallaboratoriet