HELSENORGE

Ny analyse for undersøkelse av kobalaminstatus: Aktivt vitamin B12

Fra mandag 2. september vil vi på Sentrallaboratoriet tilby en ny analyse, aktivt vitamin B12.

​Bakgrunn

I blodet er vitamin B12 bundet til to proteiner, haptokorrin og transkobalamin. Haptokorrinbundet B12 utgjør en sirkulerende depotform, mens andelen som er bundet til transkobalamin (10-30%) utgjør den biologisk aktive fraksjonen og benevnes derfor aktivt B12 eller holotranskobalamin. B12 analysen vi til nå har kunnet tilby, måler total-vitamin B12, dvs. både depotformen og den biologisk aktive fraksjonen.

Undersøkelser viser at aktivt B12 eller transkobalaminbundet B12 (holotranskobalamin) har litt bedre spesifisitet og sensitivitet for funksjonell B12-mangel enn total vitamin B12.. Holotranskobalamin har en markert kortere halveringstid enn haptokorrinbundet B12, og aktivt vitamin B12 faller derfor tidlig ved utvikling av B12-mangel, trolig før metylmalonsyre (MMA) begynner å stige. B12-mangel kan i tidlige stadier gi diffuse symptomer, og ubehandlet kan tilstanden føre til megaloblastær anemi og irreversible nevrologiske forandringer. Tidlig diagnose er derfor viktig.

Indikasjoner

Aktivt vitamin B12 kan erstatte total vitamin B12 og har således de samme indikasjoner: Utredning av anemi, spesielt hvis samtidig makrocytose, uforklarlige nevrologiske eller psykiske plager, mistanke om malabsorpsjon eller økt risiko for B12-mangel p.g.a. for eksempel høy alder, kosthold, autoimmunitet eller bruk av syresekresjonshemmende medikamenter.

Østrogenpåvirkning fører til at konsentrasjonen av haptokorrin og dermed haptokorrinbundet B12 synker. Gravide og p-pillebrukere kan derfor ha lave total vitamin B12-verdier uten at de har funksjonell mangel. Østrogen påvirker i liten grad aktivt B12, og aktivt vitamin B12 bør derfor være den foretrukne analysen for undersøkelse av kobalaminstatus hos gravide og p-pillebrukere.

Tolkning

Ved påvist lave- eller gråsoneverdier for total vitamin B12 (ca. 100-300 pmol/L) uten at pasienten har klinikk forenlig med kobalaminmangel, vil en normal verdi for aktivt B12 større enn ca. 50 pmol/L utelukke funksjonell B12-mangel med stor grad av sannsynlighet. Aktiv B12 vil dermed kunne redusere behovet for å supplere utredningen med MMA.

Inntil videre må analysen føres opp på rekvisisjonen under ”andre analyser”. Vi vil automatisk supplere med analyse av aktivt vitamin B12 hos alle pasienter som får påvist B12-verdier lavere enn 200 pmol/L. Unngå derfor å bestille både vitamin B12 og aktivt B12 på samme pasient, men velg gjerne aktivt vitamin B12 som den primære analysen.

Aktivt vitamin B12: Referanseområde for voksne: 32-207 pmol/L*

Vitamin B12: Referanseområde for voksne: 150 – 565 pmol/L*

* Referanseområdene er 2,5 og 97,5 persentilene i fordelingene av verdier på egne målinger av 158 blodgivere med normal MMA analysert på Architect i2000sr fra Abbott mai 2013.


Helle B. Hager
Avdelingsoverlege, Sentrallaboratoriet