HELSENORGE

Ny metode og nytt referanseområde for ACE fra 14.12.17

​Fra torsdag 14. desember har vi analysert ACE med en ny metode på automasjonslinjen på Cobas c702 fra Roche med reagens fra Bühlmann. Den nye metoden viser god korrelasjon med den gamle metoden på Vitros, men fordi vi tidligere hadde en korreksjonsfaktor på -12 U/L, vil den nye metoden gi litt høyere verdier. Vi tar i bruk leverandørens anbefalte referanseområde som er 20-70 U/L. Dette samsvarer godt med vårt gamle referanseområde (13 - 59 U/L) etablert fra egne blodgivere når vi tar bort korreksjonsfaktoren på -12.