HELSENORGE

Ny metode og nytt referanseområde for CRP

Fra og med mandag 22. juni går Sentrallaboratoriet over til en ny metode for
måling av CRP.

​Sammenlignende målinger på pasientprøver har vist utmerket samsvar mellom gammel og ny metode. De viktigste fordeler med den nye metoden er følgende:

  • Betydelig bredere måleområde gjør at alle resultater mellom 5 – 960 mg/L nå
    vil rapporteres (tidligere 7-360 mg/L). I tillegg forventer vi raskere
    rapportering, fordi tidkrevende fortynning ikke lenger vil forsinke prøver
    med resultater inntil 320 mg/L.
  • Markert bedre presisjon i det lave konsentrasjonsområdet. Inntil videre vil vi
    likevel ikke utgi resultater lavere enn 5 mg/L.

Referanseområdet blir i samsvar med reagensleverandørens anbefalinger endret til < 5 mg/L (tidligere < 10 mg/L).

Helle B. Hager
Overlege Sentrallaboratoriet