HELSENORGE

Ny undersøkelse ved mistanke om makroprolaktinemi

Hyperprolaktinemi kan i tillegg til fysiologiske og farmakologiske årsaker, skyldes ulike molekylære former av prolaktin.

​Hos friske individer dominerer den monomere formen, men andre former kan også forekomme, spesielt en heterogen form kalt ”big big prolaktin” eller ”makroprolaktin”. Det vanligste er at makroprolaktin forekommer som et kompleks mellom prolaktin og IgG. Den biologiske aktiviteten til makroprolaktin er usikker, men trolig er effekten svært liten eller ingen.

Når prolaktinverdien hos en pasient er markert forhøyet, vil det være av verdi å kunne avgjøre hvilken form prolaktinet er i, for å unngå unødvendig utredning/behandling av pasienter med makroprolaktin.

Ved prolaktinverdi > 1000 mIE/L vil laboratoriet felle prøven med polyetylenglykol (fjerne makroprolaktin) og reanalysere, der dette ikke er utført tidligere. Litt vanlig prolaktin fjernes også, slik at veiledende referanseområde for PEG-behandlet prøve er noe lavere enn normalt. Laboratoriet rapporterer prøvesvarene fra både ubehandlet og PEG-behandlet serum, med sine respektive referansegrenser.

Morten Lindberg
Overlege

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege