HELSENORGE

Nye analyser ved sentrallaboratoriet - metylmalonsyre og homocystein

Fra mandag 21. desember vil vi ha to nye analyser på repertoaret: metylmalonsyre (MMA) og homocystein (Hcy).

​Sentrallaboratoriet har etablert metoder for MMA og homocystein i serum. Analysene utføres med væskekromatografi i kombinasjon med massespektrometri (LC-MS/MS). Dette er ny teknologi for oss og vi er glade for å kunne starte opp med analysene. Ettersom indikasjonen for MMA og Hcy er delvis sammenfallende har vi arbeidet for å kunne utføre begge analysene i samme prøvemateriale (serum).

Vårt referanseområde (etablert fra egne blodgivere) for homocystein ligger litt høyere enn ved laboratorier der man bruker plasma som prøvemateriale fordi noe homocystein lekker ut av blodcellene ved henstand før sentrifugering. Foreløpig vil vi utføre analysene ca. én gang per uke.

De vanligste indikasjoner for å bestille analysene er klinisk mistanke om kobalamin (vitamin B12)- og/eller folatmangel og samtidig usikker tradisjonell diagnostikk, eller ved kontroll etter oppstart av behandling.

Analysene er mest aktuelle hos pasienter med kobalamin- eller folatverdier i gråsoneområdet. For vitamin B12 gjelder det verdier mellom ca. 100 og 250 pmol/L, for aktivt vitamin B12 verdier mellom ca. 25 og 45 pmol/L og for folat ved verdier under ca. 10 nmol/L. Vitamin B12-mangel medfører stigning av MMA og Hcy, mens ved en ren folatmangel stiger bare Hcy.

Ved nyresvikt øker både MMA og Hcy noe, og homocystein øker også ved en rekke andre tilstander. Hos pasienter med åpenbare kliniske tegn på vitamin B12-mangel, for eksempel megaloblastær anemi, er både MMA og Hcy unødvendige analyser.