HELSENORGE

Nye referanseområder for noen analyser fra 16. oktober 2017

I november 2017 tar vi i bruk en automasjonslinje på Sentrallaboratoriet. Dette innebærer at preanalysemoduler, analyseinstrumenter og en kjøleenhet er knyttet sammen ved hjelp av en båndløsning. Blodprøverørene vil dermed bevege seg mellom de ulike enhetene i laboratoriet uten at menneskehender er involvert.

​Allerede mandag 16. oktober tar vi i bruk de nye instrumentene fra Roche for klinisk kjemi og immunkjemi. Som følge av overgang til nye analysemetoder vil enkelte komponenter få en endring av referanseområdet. Dette gjelder særlig for antistoffbaserte metoder som benyttes for blant annet hormoner og cancermarkører. Her kan metoder fra ulike produsenter gi svært forskjellige resultater. Konsentrasjonsendring som finner sted i tidsrommet hvor skiftet av målesystemer skjer, må tolkes med forsiktighet. For enkelte komponenter kan det bli nødvendig med visse justeringer av referanseområdene når vi har fått mer erfaring med de nye metodene.

Vi minner samtidig om at referanseområdet omfatter de sentrale 95 % av resultater fra friske individer, og at 5 % av friske individer dermed vil ha resultater som faller utenfor referanseintervallet. En prøve utenfor referansegrensene er derfor ikke ensbetydende med patologi.

Nye referanseområder

​Analyse

​Gammelt referanseområde

​Nytt referanseområde

​Ammoniakk​11-32 µmol/L​< 50 µmol/L
​Anti-TPO​< 6 kIE/L
​< 35 kIE/L
​FerritinKvinner: 15-150 µg/L

Menn: 25-200 µg/L

Kvinner: 15 – 160 µg/L
Postmenopausale kvinner har litt høyere verdier.
Menn:  30 – 400 µg/L
​Folat​6,0-36 nmol/L​>5 nmol/L
​FSH

Kvinner:
Follikelfase: 3,0-8,1  IE/L
Midtsyklustopp: 2,6-16,7 IE/L
Lutealfase: 1,4-5,5 IE/L

Menn: 1,0-12,0 IE/L

Kvinner:
Follikelfase: 3,5 – 12,5   IE/L
Midtsyklustopp: 4,7 – 21,5   IE/L
Lutealfase: 1,7 – 7,7    IE/L
Postmenopausalt:  25,8 – 134,8 IE/L
Menn: 1,5 – 12,4 IE/L
​fT30- <1 mnd: 4,6-10,1 pmol/L
1 mnd – 10 år: 4,0-8,1  pmol/L
Jenter: 11-<18 år: 3,5-7,3  pmol/L
Gutter: 11-<18 år: 4,2-7,5  pmol/L
≥ 18 år: 2,6–5,7  pmol/L
0-6 dager: 2,7-9,7  pmol/L
> 6 dager ≤ 3 mnd: 3,0-9,3 pmol/L      
> 3  ≤ 12 mnd: 3,3–9,0  pmol/L
> 1  ≤ 6 år: 3,7-8,5  pmol/L
> 6 ≤ 11 år: 3,9-8,0  pmol/L
> 11 ≤ 20 år: 3,9-7,7  pmol/L
> 20 år: 3,1-6,8  pmol/L
​fT4< 2 mndr: 9-23 pmol/L
2-11 mndr: 9-18 pmol/L
1-17 år: 9-16 pmol/L
Voksne ≥ 18 år: 9-19 pmol/L
​0-6 dager: 11,0-32,0 pmol/L
>6 dager ≤ 3 mnd: 11,5-28,3 pmol/L
> 3 ≤ 12 mnd: 11,9-25,6 pmol/L
> 1 ≤ 6 år: 12,3-22,8 pmol/L
>6 ≤ 11 år: 12,5-21,5 pmol/L
> 11 ≤ 20 år: 12,6-21,0 pmol/L
> 20 år: 12,0-22,0 pmol/L
​LHFollikelfasen: 1,8-11,8 IE/L
Midtsyklustopp: 7,6-89,1 IE/L
Lutealfasen: 0,6-14,0 IE/L
Postmenopausalt: 5,2-62,0 IE/L
Menn: 0,6-12,1 IE/L
Follikelfase: 2,4 – 12,6 IE/L
Midtsyklustopp: 14,0 – 95,6 IE/L
Lutealfase: 1,0 – 11,4 IE/L
Postmenopausalt: 7,7 – 58,5 IE/L
Menn: 1,7 – 8,6  IE/L
​ProlaktinKvinner: 110-560 mIE/L
Menn: 70-410 mIE/L
Kvinner: 102 – 496 mIE/L
Menn: 86 – 324 mIE/L
​PTH​2,3-9,3 pmol/L​1,6 – 6,9 pmol/L
​TSH1-3 dager: 0,13-9,2 mIE/L
4-30 dager: 0,16-8,5 mIE/L
1-11 mndr: 0,8-6,3  mIE/L
1-5 år: 0,70-6,0 mIE/L
6-10 år: 0,60-5,4 mIE/L
11-15 år: 0,50-4,9 mIE/L
16-20 år: 0,50-4,4 mIE/L
> 20 år: 0,50-3,6 mIE/L
​0-6 dager: 0,70–15,2 mIE/L
> 6 dager ≤ 3 mnd: 0,72–11,0 mIE/L
> 3 ≤ 12 mnd: 0,73-8,35 mIE/L
> 1 ≤ 6 år: 0,70-5,97 mIE/L
> 6 ≤ 11 år: 0,60-4,84 mIE/L
> 11 ≤ 20 år: 0,51-4,30 mIE/L
> 20 år: 0,27-4,2  mIE/L