HELSENORGE

Nye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typing

Det blir nasjonale endringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide ved at det innføres foster RhD-typing i en blodprøve tatt av kvinnen i svangerskapsuke 24.

​Metoden er basert på analyse av cellefritt foster-DNA i den gravides blod, såkalt NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) og har vært i bruk i andre land i flere år. Formålet med analysen er å fastslå fosterets RhD-type for å kunne gi RhD-profylakse hvis kvinnen bærer et RhD positivt foster. Profylaksen vil redusere risiko for RhD-immunisering.

Det anbefales at profylaksen blir gitt ved ordinær svangerskapskontroll hos fastlege/jordmor i svangerskapsuke 28, og dokumenteres på Helsekort for gravide. RhD-profylakse skal også gis etter fødsel som i dag.  Helsedirektoratet arbeider med å finne en snarlig løsning for finansiering og hvor profylaksen kan bestilles.

Gravide som tar første prøve i svangerskapet (svangerskapsuke 12-16) fra september 2016 vil følges opp i henhold til den nye rutinen. Prøve i svangerskapsuke 32 og 36 utgår. I overgangsperioden vil de som har tatt første prøve i svangerskapet før september følge den gamle rutinen og ta prøve i svangerskapsuke 32 og 36 som anbefalt i utsendte svar.

Hvis det påvises irregulært blodtypeantistoff hos den gravide vil blodbanken be om kontrollprøver på samme måte som i dag. Det er viktig at disse anbefalingene følges.
Ny rekvisisjon til svangerskapsanalyser skal tas i bruk. Den forventes fra trykkeriet i løpet av september, og vil bli sendt ut til rekvirentene.

Dokument med rekvirentinfo om de nye rutinene