HELSENORGE

Nye rutiner for svangerskapskontroller - innføring av foster RhD-typing fra september 2016 - oppdatert informasjon

Det er nasjonale endringer i svangerskapsundersøkelser av RhD negative gravide ved at det er innført foster RhD-typing i en blodprøve tatt av kvinnen i svangerskapsuke 24. Hvis fosteret er RhD positivt bør kvinnen tilbys RhD-profylakse i svangerskapsuke 28.

​Det har imidlertid hersket usikkerhet om hvordan tilbudet om RhD-profylakse skal organiseres. De regionale fagdirektørene har derfor bestemt at som en midlertidig ordning skal kvinnene innkalles til sykehusenes fødeavdelinger i svangerskapsuke 28, og få satt profylaksen der. Fra ca. 1. juli 2017 skal Helsedirektoratet ha etablert en permanent ordning.

Informasjon om den nye rutinen ble sendt ut i september. Den finnes på www.siv.no, skriv “svangerskapsanalyser” i søkefeltet øverst til høyre i bildet.

Kort oppsummert er endringene:

  • RhD negative gravide skal følges opp med prøve i svangerskapsuke 24. Prøve i svangerskapsuke 32 og 36 utgår.
  • Kvinner som er RhD negative og bærer et RhD positivt foster bør få RhD-profylakse i svangerskapsuke 28 for å forebygge immunisering.
  • Kvinneklinikken, SiV, vil innkalle kvinnen for å gi RhD-profylakse.
  • Ny rekvisisjon ble sendt ut i september 2016, der endringene er angitt. Vennligst bruk denne, og kast eldre utgaver. Utgave T-4-6-0816 og T-4-6-1116 er gyldige (se rekvisisjonens venstre side).
  • Elektronisk rekvirering (IHR) er oppdatert på endringene. De genereres utskrift av riktig antall etiketter med tilhørende veiledning på etikettutskriften. Ta evt. kontakt med laboratorierådgiver for PHT for spørsmål, tlf. 90 96 36 69.
  • 6 mL EDTA-rør bør brukes ved prøvetaking til svangerskapsanalyser. I svangerskapsuke 24 må det tas 2 x 6 mL rør (må ikke åpnes for å forhindre DNA-forurensning). Til hematologiske prøver brukes 4mL rør.
  • Prøven må sendes til SiV så snart det er praktisk mulig.

Ved spørsmål, kontakt:
Norunn Ulvahaug, Blodbanken. Tlf. 33 34 30 80. Norunn.ulvahaug@siv.no

Norunn Ulvahaug, fagansvarlig bioingeniør
Ingunn W. Reite, seksjonsleder
Helle B. Hager, avdelingsoverlege