HELSENORGE

Nytt referanseområde for PTH

På grunn av mistanke om at instrumentleverandørens referanseområde (1,6 – 7,2 pmol/L) lå noe lavt i forhold til vår pasientpopulasjon, besluttet vi våren 2012 å utarbeide et nytt referanseområde for PTH basert på egne data.

​April 2012 ble det rekruttert 145 friske blodgivere (77 menn og 68 kvinner, alder 18 – 70 år) og PTH ble analysert på vårt instrument Architect i2000sr fra Abbott. Av populasjonen på 145 blodgivere ble det plukket ut 96 blodgivere (47 kvinner og 49 menn, alder 18-70 år) med kreatinin < 90 μmol/L for kvinner og < 105 μmol/L for menn og 25-OH-vitamin D > 50 nmol/L.

På bakgrunn av resultatene har vi beregnet følgende referanseområde:

Referanseområde PTH: 2,3 – 9,3 pmol/L

Referanseområdet endres med virkning fra 27.06.2012.

Morten Lindberg
Overlege

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege