HELSENORGE

Pankreasamylase erstatter lipase og amylase

Fra 15. oktober vil sentrallaboratoriet ha en ny analyse på repertoaret: pankreasamylase. Samtidig legger vi ned analysene lipase og (total)-amylase.

​​Indikasjoner for å bestille analysen er mistanke om eller kontroll av akutt pankreatitt, vurdering av pankreasaffeksjon ved mistanke om obstruksjon av pankreasgangen (tumor, stein) eller mistanke om nedsatt pankreasfunksjon (kronisk pankreatitt, cystisk fibrose). De to vanligste årsaker til akutt pankreatitt er gallestein og alkoholmisbruk.

Pankreasamylase stiger 5 - 8 timer etter symptomdebut og normaliseres etter 3-5 døgn. Hos enkelte pasienter kan det være indikasjon for å bestille lipase (se vår brukerhåndbok). I så fall må man sende prøven til annet laboratorium, for eksempel Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Diagnosen akutt pankreatitt krever minst to av følgende tre kriterier:

  • Typiske øvre abdominalsmerter (konstante smerter i epigastriet eller under venstre costalbue, ofte med utstråling til fl anker eller rygg)
  • Forhøyet pankreasamylase (mer enn tre ganger øvre referansegrense)
  • Typiske billedfunn (UL, CT eller MR)

Pasienter med akutt pankreatitt bør som oftest innlegges ved kirurgisk avdeling. Alle bør få utført ultralyd abdomen for å se etter gallestein. De fleste pasienter har milde forløp som behandles konservativt (væske- og smertebehandling).

Helle Borgstrøm Hager, avdelingsoverlege sentrallaboratoriet
helle.hager@siv.no