HELSENORGE

Retningslinjer ved radiologiske undersøkelser med kontrast

Bruk av kontrastmidler bedrer den diagnostiske kvaliteten ved en rekke undersøkelser med bruk av computertomografi (CT) og magnetisk resonans (MR).

​Nyrefunksjon målt ved s-kreatinin/GFR (glomerulær filtrasjonsrate) skal foreligge for alle pasienter over 70 år. Dessuten gjelder dette også for alle pasienter med kjent nyresykdom, gjennomført nyrekirurgi, proteinuri, diabetes mellitus, hypertensjon, urinsyregikt eller de som mottar nefrotoksiske medikamenter. Prøvesvaret skal ikke være eldre enn 30 dager ved undersøkelsestidspunktet.

Ved GFR under 45 kan det være aktuelt med intravenøs væskebehandling i for- og etterkant av kontrastadministrasjon. Bruk av kontrastmidler er generelt kontraindisert ved GFR under 30. Alternative undersøkelsesmetoder kan vurderes. Tidlig kjennskap til pasientens nyrefunksjon kan derfor ha stor betydning for gjennomføringen og resultatet av undersøkelser.

Henvisende lege bes sikre at prøvesvar med dato for utført prøve, skrives i henvisningsteksten. Alternativt kan prøvesvar ettersendes til radiologisk avdeling som brev eller ny elektronisk henvisning. I slike tilfeller må det tydelig fremkomme at det gjelder tilleggsopplysninger til tidligere oversendt henvisning.

Jodholdige kontrastmidler benyttes til CT ved problemstillinger i bløtvev, blodbanen eller tumores. Ved MR benyttes kontrastmiddel med gadolinium etter individuell vurdering av den enkelte problemstilling.

Pasienten bes konferere med sin fastlege ved usikkerhet.

SiV følger europeiske anbefalinger for administrasjon av kontrastmidler gitt av European Society of Urogenital Radiology (ESUR, se http://www.esur.org/esur-guidelines/).