HELSENORGE

Revidert mikrobiologisk rekvisisjon

Revisjon av mikrobiologisk rekvisisjon har medført flere forbedringer. Dette er en gylden anledning til å kaste gamle skjemaer og få på plass det nye, revidert september 2015.

På nytt skjema er valg av transportmedier og prøvemateriale gjort enklere og løst med fargekoder. Relaterte undersøkelser er forsøkt samlet slik at det skal være lettere å orientere seg i undersøkelsene laboratoriet tilbyr.

I tillegg er feltet for kliniske opplysninger utdypet slik at det skal være lettere å huske relevante kliniske opplysninger ved innsending av prøver. Ulike undersøkelser krever ulike kliniske opplysninger. ”Pasientfaktorer, immunstatus” vil stort sett være like relevant for alle undersøkelser. Husk å føre på kroniske sykdommer av betydning, som diabetes, kols, leddgikt, blodsykdommer samt graviditet. Immunmodulerende behandling, cellegift eller annen kreftbehandling er også vesentlig. At pasienten er ”frisk” fra tidligere kan også være en viktig opplysning for best mulig tolkning av undersøkelsen og derved svar ut til rekvirent.

Rekvisisjonene vil være tilgjengelig innen utgangen av oktober og bestilles sammen med prøvetakingsutstyr som vanlig.

Turid Trydal, enhetsansvarlig for preanalytisk enhet, mikrobiologisk avdeling.

Brukerkontakt

Toril Holmøy Svendsen
Brukerkontakt for laboratoriene,
Telefon 909 63 669
E-post: brukerkontakt.lab@siv.no