HELSENORGE

Sikkerhetsutstyr til blodprøvetaking

Sentrallaboratoriet tilbyr nå alle sine rekvirenter å få tilsendt sikkerhetsholdere til bruk ved blodprøvetaking.

​Dette er et ledd i å forhindre stikkskader og for å følge et nytt EU- sikkerhetsdirektiv som skal være implementert innen mai 2013. Forbudet mot å sette kanylehetten tilbake på kanylen er allerede trådt i kraft, derfor tilbys det nå en sikkerhetsholder.

Holderen har en beskyttelse til å føre over kanylen rett etter prøvetaking, og hele holderen med kanyle skal kastes i risikoavfallsboks. Sikkerhetsholderen tilhører sortimentet Vacuette som vi har brukt i mange år i Vestfold og nå også i hele Helse Sør – Øst. Holderen hører derfor sammen med de grønne og svarte kanylene og rørene som er i bruk.

Navn: Sikkerhetsrørholder Quickshield -
Nr: G450230 - pose a 50 stk.

Bestilles på skjema sammen med annet prøvetakingsutstyr.
Informasjon om bruk vil medfølge utstyret.

Per Aas
Avdelingssjef