HELSENORGE

Slutt på RAST-klasser på allergisvar

RAST er regnet som en gammel betegnelse på allergenspesifikt IgE. Navnet stammer fra en tidligere anvendt teknikk, radioallergenosorbent test. Metoden har for flere år siden blitt erstattet av mer sensitive metoder.

​Ved radioallergenosorbent test var det ikke mulig å angi en nøyaktig konsentrasjon, og svaret ble utgitt semikvantitativt som RAST-klasser, på en skala fra 0 (ikke påvisbare antistoffer) til 6 (svært høy konsentrasjon av antistoffer). I mange år har vi angitt allergisvarene både kvantitativt som kU/L og semikvantitativt som klasser. Imidlertid har de fleste andre laboratorier i landet bare utgitt absolutte konsentrasjoner de senere år. Forholdet mellom klassene og nivåene av spesifikk IgE kan sees i tabellen under:

Fra 04.02.2013 angir vi ikke lenger RAST-klasser på svarrapporten. Tolkningen blir som tidligere, forhøyet IgE viser en sensitivisering og ikke nødvendigvis klinisk allergi, men jo høyere verdi, desto større sannsynlighet for klinisk allergi. Allergidiagnosen kan stilles når det foreligger både klinikk og positive prøvesvar.

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege