HELSENORGE

Svangerskapsundersøkelser – riktig merking og endret tidspunkt

Gravide kan danne antistoffer mot blodtypeantigener som de selv mangler, og som fosteret har arvet fra far.

​Immuniseringen kan gi hemolyse av barnets erytrocytter (hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt). Hemolysen kan føre til at barnet utvikler anemi, som kan føre til hydrops foetalis, som ubehandlet kan ha fatalt forløp. Alle gravide skal undersøkes blodtypeserologisk for å finne Rh (D) negative gravide og eventuelle irregulære blodtypeantistoffer. Anti-D er det vanligste antistoffet som kan gi alvorlig hemolytisk sykdom hos fosteret, men Rhc og K gir også høy risiko for føtal anemi. Antistoffer innen andre blodtypesystemer kan også medføre risiko for fosteret.

Identitetssikring

Prøver til blodtyping og antistoffscreening (EDTA-blod) skal være merket med navn og fødselsnummer, ellers vil prøvene bli forkastet. Hvis kvinnen ikke har fått norsk personnummer, kan det godtas at prøven bare er merket med navn og fødselsdato. Den som tar prøven må forsikre seg om at prøven blir tatt av riktig person ved at man ber kvinnen si sitt navn og fødselsnummer. Disse opplysningene kontrolleres mot etikettene på prøverørene.

Når skal prøvene tas?

  • Første prøve i svangerskapet skal tas i svangerskapsuke 12-16. Hvis prøven tas for tidlig, kan det hende at antistoffproduksjonen ikke er høy nok til at eventuelle antistoff blir påvist. Derfor anbefales det nå at første prøve blir tatt først i svangerskapsuke 12 – 16, ikke uke 10-13 (slik det står på våre rekvisisjoner). Husk å oppgi beregnet termin på rekvisisjonen, slik at Blodbanken kan kontrollere at prøven er tatt til riktig tid i svangerskapet. Hvis prøven blir tatt for tidlig, vil vi be om ny prøve i uke 12.
  • Senere undersøkelser: Hos Rh(D) negative gravide utføres det i tillegg kontroller i uke 32 og 36. Hos Rh(D) positiv gravide som ikke har irregulære blodtypeantistoffer, utføres ikke flere undersøkelser. Påvises antistoff hos den gravide, vil rekvirerende lege få skriftlig informasjon om betydningen av de(t) antistoff(et) som er funnet, og gis råd om eventuell henvisning av pasienten til poliklinikk for kvinnesykdommer. Blodbanken vil også be om ny prøve senere i svangerskapet. Det er viktig at disse anbefalingene blir fulgt.

Norunn Ulvahaug
Fagleder immunhematologi, Blodbanken

Helle B. Hager
Avdelingsoverlege