Utdanning og kompetanse

Utdanning

Turnustjeneste for leger

Gå til turnustjeneste for leger

Hospitering for fastleger

Dagsbesøk ved sykehuspoliklinikker eller spesialister gir syv valgfrie utdanningspoeng per dag i spesialistutdannelsen/resertifisering i allmennmedisin. Strukturert hospitering for fastleger på sykehus gir ti poeng per dag.

Følgende seksjoner/fagområder tilbyr hospitering for fastleger etter avtale med følgende kontaktpersoner

Kirurgisk klinikk:

 • Ortopediseksjon: Terje Kleven (delta i skadestuearbeid og på sengepost)
 • Øre-nese-hals-seksjon: Jan Magnus Fredheim
 • Øyeseksjon: Elisabeth Fagelund Gjersøe
 • Karseksjon: Torbjørn Bakken
 • Gastroseksjon: Rune Sandbu (delta ved akuttmottak, poliklinikk, operasjon og sengepost)
 • Urologiseksjon: Stein Øverby (delta ved poliklinikk og sengepost)
 • Gynekologiseksjon: Per Olav Dale
 • Onkologiseksjon: Ole Kristian D Andersen
 • Anestesiologisk seksjon: Espen Lindholm

Medisinsk klinikk:

 • Gastroseksjon medisin: Birgitte Seip
 • Lungeseksjon: Espen Carlsen (hospitering fra høsten 2016)
 • Infeksjonseksjon: Tore Stenstad
 • Hjertemedinsk seksjon: Kenneth Knutsen
 • Nyreseksjon: Stig Arne Kjellevold
 • Geriatriseksjon: Marte Wang-Hansen
 • Pediatriseksjon: Morten Falke

Klinikk psykisk helse og rusbehandling:

 • Nordre Vestfold DPS: Geir Dunseth eller avdelingssjef Grethe Reizer
 • Søndre Vestfold DPS: Lene Nyegaard Andersen

Skjemaer for hospitering:

Traineesykepleier

Som traineesykepleier ved Sykehuset i Vestfold vil du i løpet av to år være tilknyttet tre seksjoner innen kirurgi, medisin og psykiatri.

Les mer her

Kompetanseprogram for nyutdannede sykepleiere

Alle nyansatte og nyutdannede sykepleiere som ansettes ved SiV får delta i et faglig kompetanseprogram. Hensikten er å bidra til raskere mestring og trygghet i grunnleggende sykepleie.

Kompetanseprogrammet går over 10 dager fordelt på ett år og organiseres av en faggruppe med representanter for de største klinikkene. Programmet er lagt opp slik at det blir en faglig standardisert progresjon og det legges opp til en utveksling av kompetanse på tvers av fagfeltene. Flere av dagene er lagt til klinisk simuleringssenter der det trenes på praktiske ferdigheter og prosedyrer. Programmet fokuserer også på etiske dilemmaer, dokumentasjon, informasjonssikkerhet og aktuelle faglige temaer.

I tillegg til kompetanseprogrammet følger de selvsagt den vanlige opplæringen og fagutviklingsprogrammet i egen seksjon.

Målsetningen 

Målsetningen med programmet er at nyutdannede sykepleiere som ansettes ved SiV, får nødvendig kompetanse som gjør dem trygge i rollen, øker kvaliteten på tjenestene og reduserer turnover.


Kompetanse

Klinisk simuleringssenter

Gå til klinisk simuleringssenter

Læringsportalen

Her kan du som er ansatt logge deg på Læringsportalen og få tilgang til e-læringskurs.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.