Praksisnytt

Viktig informasjon til deg som rekvirerer pasienttransport

Pasientreiser har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smitte under transport, og når helseforetakene nå åpner for flere elektive tiltak, setter dette kapasiteten under press. For å redusere smittespredning av Covid-19 ønsker Pasientreiser en tett dialog med behandlere og rekvirenter som bestiller transport.

stetoskop

Vi kan dessverre ikke garantere smittefrie biler og ber dere derfor om å oppfordre pasientene til å kjøre selv eller bli kjørt. Vi opplyser om midlertidig rettighetsendring hvor pasienter som kjører selv, eller får noen til å kjøre seg, nå får dekket utgifter til parkering og bom. Se mer informasjon ved å klikke på linken her  og oppfordre dine pasienter til å benytte seg av tilbudet.
 
Vi ber om at dere kontrollsjekker alle pasienter før dere rekvirerer pasienttransport via bestillingssystemet Nissy.

Sjekklisten er allerede i bruk her ved Pasientreisers kontor. Vår erfaring er at det skaper en trygghet for pasientene å få disse spørsmålene. Vi er alle tjent med at pasientene vi transporterer til behandling er smittefrie. Vi stoler på at dere tar denne kontrollen på deres pasienter og vil følge opp (kontakte oss) dersom smitte blir oppdaget.
 
Pasientreiser følger retningslinjene fra Helseforetaket og FHI. Under transport i bil er det derimot ingen garantier for at sjåfør/ taxi ikke er uvitende smittebærer.

På grunn av situasjonen opplyser vi også om at det vil bli lenger ventetid enn normalt. Vi ber dere derfor ta en ekstra gjennomgang av det helsemessige behovet (Pasientreiseforskriften §22.b) slik at de pasientene som virkelig trenger tilrettelagt transport får det.

Spørsmål

Hvis dere har spørsmål ta kontakt på 05515, tast 8 for VIP.