iBedrift

iBedrift ved Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Digitale møter var allerede en del av hverdagen for Studentsamskipnaden ved Universitetet i Sørøst-Norge, da hjemmekontorets tidsalder traff oss med full kraft i fjor. Derfor var det få justeringer som skulle til for å gjennomføre første modul av iBedrift i august, som et ledd i prosjektet «Tett på». I disse dager gjennomføres modul to i fysisk format, ved ulike lokasjoner på Østlandet.

God ryggdekning: Fysioterapeut Nina Brekke forklarer inngående om ryggens funksjon til 30 SSN-ansatte ved Campus Vestfold.

Det siste året har det vært økt iBedrift-aktivitet, etter en periode hvor nødvendige opplysninger om smittebegrensning har dominert informasjonsstrømmen. Flere bedrifter har gått i gang med digitale presentasjonsrekker, og etter gjenåpningen av samfunnet kan vi endelig komme ut igjen og møte folk der de har sitt daglige virke – på arbeidsplassen.

Ansatte på lokasjoner spredt over hele Østlandet var virtuelt til stede fra sine arbeidssteder eller hjemmekontor, da Studentsamskipnaden ved Universitet i Sørøst-Norge (SSN) gjennomførte iBedrifts første modul om alminnelige helseplager i slutten av august 2021. Modul to gjennomføres i disse dager, og siste presentasjon vil finne sted 8. november ved Campus Vestfold.​​​

Lars Trøan, Truls Eskelund, Nina Brekke og Kristine Kopperud

IA-rådgivere Lars Trøan og Truls Eskelund fra NAV arbeidslivssenter, spesialfysioterapeut Nina Brekke fra Sykehuset i Vestfold og HR-rådgiver Kristine Kopperud ved SSN.

Støtter opp om prosjektet «Tett på»

I 2019 innledet SSN et prosjekt for sykefraværsarbeid kalt «Tett på». HR-rådgiver Kristine Kopperud er prosjektleder, med fire års fartstid i bedriften. Hun forteller at prinsippene i «Tett på» harmonerer godt med iBedrifts budskap.

– Vi opplever at iBedrift er med på å støtte opp om det arbeidet vi alt har gjort i prosjektet, men fra en helt annen vinkel, forteller Kopperud. 

Hun fremhever verdien av at det kommer noen utenfra og bekrefter noe av det de ansatte allerede har hørt gjennom prosjektet, i tillegg til å gi ny innsikt. 

Perfekt arena for helsein​formasjon

HR-rådgiveren forteller at det kom mye respons fra medarbeiderne allerede etter første modul. 

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at innholdet var interessant og at presentasjonen var veldig bra og engasjerende, sier Kopperud. Hun beskriver arbeidsplassen som en perfekt arena for formidling av helseinformasjon.

– I tillegg til at dette er en personlig utviklingsmulighet for hver enkelt, er det også fint for både arbeidsmiljøet og nærværet at alle vi som jobber i SSN blir klar over handlingsrommet og mulighetene vi alle har med de plagene de fleste av oss måtte ha, påpeker hun.

Sebastian Iljazi som lager mat

Sebastian Iljazi i sitt daglige virke ved Campus Drammen

Sebastian Iljazi er daglig leder for en av enhet «Mat & drikke» ved Campus Drammen og var til stede ved gjennomføringen av modul to. Han forteller at deltakelse på iBedrifts presentasjoner har vært lærerikt og nyttig.

– Jeg ble helt sjokkert da jeg ble fortalt at ryggplager ikke har noe med feil løfting eller arbeidsmengde å gjøre. Jeg har alltid blitt fortalt at man skal passe ekstra godt på ryggen i den jobben jeg gjør, og derfor har jeg skyldt på meg selv hver gang jeg har hatt plager, forteller Iljazi. 

I tillegg trekker han fram et poeng fra foredraget som bekreftet en teori han selv har hatt lenge. 

– Helseplager kommer alltid til å være en del av arbeidslivet og hverdagen som kommer etter, men i hvor stor grad plagene vil påvirke oss er litt avhengig av hvordan hjernen vår reagerer og tolker disse plagene.

Dialog fra fø​​rste dag​
Lars Trøan under foredraget

IA-rådgiver Lars Trøan i aksjon ved SSN på Campus Vestfold


​Den overordnede strategien bak prosjektet «Tett på», er å sikre felles forståelse for grunnleggende rettigheter og plikter ved sykefravær. Alt er inkludert i en skriftlig veileder for sykefraværsarbeid, som SSN har utviklet. Et sentralt element her er at leder og ansatt skal ha dialog om tilrettelegging allerede fra første dag av fraværet. 

Arbeidsformen for de ansatte i SSN dreier seg om mer enn lytting til helseinformasjon fra iBedrift. IA-rådgivere Lars Trøan og Truls Eskelund fra NAV ga «hjemmelekser» etter første modul.

– SSN sitt prosjekt «Tett på» handler om godt oppfølgingsarbeid, bevisste forebyggende tiltak og helsefremmende tenkning, beskriver Trøan, og legger til at rollen som IA-rådgivere blant annet handler om å følge opp prosessene som er startet, og delta aktivt i prosjektarbeidet.

Etter å ha hatt første modul digitalt, så ansatte ved SSN fram til del to, med fysisk oppmøte.

– Modul én var digital, så nå gleder vi oss til å gjennomføre modul to fysisk og møte alle «i levende live», sier Kopperud.