HELSENORGE

iBedrift ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

– Trivsel på jobben er det viktigste for å kunne komme på jobb tross plager. Dette var ett av innspillene fra salen da iBedrift holdt foredrag på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter i Færder kommune. 

Line Hedvig Juvik, Anne Berit Dalen og Elin Hem
Fysioterapeut Line Hedvig Juvik fra Sykehuset i Vestfold, leder ved avdeling Steinkloss Anne Berit Dalen fra Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og IA-rådgiver Elin Hem fra NAV arbeidslivssenter.

– Trivsel på jobben er det viktigste for å kunne komme på jobb tross plager. Dette var ett av innspillene fra salen da iBedrift holdt foredrag på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter i Færder kommune. 

For medarbeiderne ved senteret i den ferske Vestfoldkommunen startet året med samlinger hvor de mest vanlige helseplagene sto på timeplanen. 160 ansatte har i tur og orden blitt presentert for forskningsbasert kunnskap om psykiske plager og rygg- og nakkeplager. 

Fysioterapeut Line Hedvig Juvik fra Sykehuset i Vestfold har sammen med ledere ved senteret hatt ansvar for gjennomføring av 14 samlinger, som en del av en større satsing rettet mot både ledere og øvrige medarbeidere.

​Trivsel på jobben viktigst

Line Hedvig og de andre kursholderne fikk de ansatte i tale under presentasjonene, og stilte blant annet spørsmålet "Hva gjør at du kommer på jobb tross plager?"

– Mange svarte at de anser jobben sin som viktig, og jeg sitter igjen med et inntrykk av at det er høy arbeidsmoral blant de ansatte på Bjønnesåsen, forteller Line Hedvig.
Trivsel på jobben ble av flere grupper trukket fram som det viktigste for å kunne komme på jobb tross plager. 

Det kom tydelig fram av eksempler fra salen at det er stor ulikhet fra person til person hva som er hjelpsomt når plager oppstår.

Noen hadde erfaring med at turer i skogen er nyttig, mens andre foretrakk hvile. 
Et flertall nevnte at det hjelper å holde seg i aktivitet, og Juvik kunne fortelle at dette stemmer godt overens med forskningsfunn både ved rygg- og nakkeplager og psykiske plager. 

På jobb tross plager

Flere av de ansatte ved Bjønnesåsen hadde en erfaring om at det ofte ved både fysiske og psykiske plager oppleves bedre å dra på jobben enn å være hjemme. Det ble utdypet at det er nyttig å flytte fokus fra plagene og over på arbeidsoppgaver, så lenge plagene ikke er for store til å dra på jobb.

En nevnte at det var mulig å få tilpasninger på jobb hvis man ber om det. Mange trakk også fram at en ansvarsfølelse, og en opplevelse av jobben de gjorde er nyttig, ga motivasjon til å gå på jobb tross plager. 

Det var først da jeg ga opp den "riktige" sittestillingen og sank sammen på stolen at smertene slapp

Sykepleier Malin Krokeide ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

Ved en av presentasjonene fortalte sykepleier Malin Krokeide at hun hadde fått instruksjon av en fysioterapeut om hvordan hun skulle sitte riktig, etter en lengre periode med ryggsmerter.

Hun opplevde at dette bare gjorde smertene verre. 

– Det var først da jeg ga opp den "riktige" sittestillingen og sank sammen på stolen at smertene slapp, fortalte hun under presentasjonen.

Myter om slitasje

En del av de ansatte ble overrasket over å høre at man ikke får slitasje i ryggen ved belastning. Det ble da påpekt fra talerstolen at denne myten er veldig vanlig.

– Vi får rynker på innsiden, akkurat som på utsiden, kunne Line Hedvig opplyse om. Hun la til at disse rynkene vil komme uansett hvordan man bruker ryggen.

– God dialog og engasjement 

Leder ved avdeling Steinkloss Anne-Berit Dalen beskriver iBedrift som nyttig, og bidrar til at medarbeiderne føler seg trygge.

– De ansatte har fått den samme kunnskapen. I tillegg har kursholderne vært flinke til å få de ansatte med i diskusjoner, som igjen bidrar til god dialog og engasjement. 

Hun forteller også at hun som leder synes det er viktig å kjenne sine medarbeidere godt, slik at medarbeiderne kommer til henne hvis det oppstår utfordringer.

–​​ Ubønnhørlig fokus

IA-rådgiver Elin Hem fra NAV Arbeidslivssenter var initiativtaker bak gjennomføringen av iBedrift, og beskriver nærværsarbeid som en kontinuerlig innsats. 

– Dette er ikke en jobb hvor man oppnår mål, og så vil det forbli bra. Det krever ubønnhørlig fokus og hele tiden faglig påfyll både for ansatte og ledere, påpeker Elin.

​Spørreundersøkelse

De fleste ansatte ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter har fylt ut et spørreskjema både før og etter de to presentasjonene. Spørsmålene handler om helseplager, men også om hvordan de ansatte har opplevd presentasjonene fra iBedrift. 

Resultatene fra spørreskjemaene er samlet. Et av de tydligste funnene handler om ryggplager. Viktige oppfatninger om ryggplager er drastisk endret fra første til andre undersøkelse. 

En av disse oppfatningene handler om bildediagnostikk. Før presentasjonene hadde 17% av de ansatte en oppfatning om at moderne røntgenundersøkelser som regel vil finne årsaken til ryggplager. Etter presentasjonene er dette endret til under 5%. Disse oppfatningene har betydning fordi overforbruk av bildediagnostikk kan gjøre mer skade både for pasienter og samfunnet enn det gavner. 

​​Videre plan

Elin Hem, Line Hedvig Juvik og representanter fra Færder kommune har evaluert forløpet. Konklusjonen var at iBedrift ga Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter nyttig kunnskap, og et godt utgangspunkt å jobbe videre ut fra. Flere temaer som engasjerte de ansatte ble tatt opp, og de ønsker å ta dette med seg videre til ytterligere refleksjon på personalmøter. 

Før sommerferien skal ferievikarene og andre ansatte ved Bjønnesåsen få ta del i de samme foredragene, da det er viktig for ledelsen at flest mulig får samme informasjon.
Fant du det du lette etter?