coronavirus

Informasjon om koronavirus til pasienter, besøkende og ansatte

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.


Informasjon til ansatte, ledere og studenter

Informasjon for primærhelsetjenesten

​Information in English

Restricted access

Everyone who arrives at Vestfold Hospital will be checked before being allowed to enter the hospital. This practice is being implemented to prevent the spread of Coronavirus.

If you have an appointment at the hospital, it is important that you do not bring coronavirus into the hospital. This is especially true for those who over the past 14 days:

 • have travelled abroad
 • or have been in contact with someone who has a confirmed case of coronavirus
 • or have symptoms such as fever, coughing or respiratory discomfort

We kindly ask you not to enter the hospital.

If you feel any symptoms such as fever, coughing or respiratory discomfort, you need to contact your family doctor or the emergency unit by phone: +47 116117.

No visitors policy

 To avoid the spread of coronavirus, Vestfold Hospital has implemented a no visitors policy

Exceptions:

 • Patients who need a companion may have relatives with them in the hospital during the stay
 • Relatives of seriously ill and dying patients
 • Companion to someone giving birth

These cases must make individual agreements with the department/polyclinic over the phone.
Any individual who has visited areas abroad or been in contact with someone who has a confirmed case of coronavirus, must not visit the hospital unless it is strictly necessary. 

We apologize for the inconvenience.


Pasienter som har time - utsetting og endring av timer


Informasjon til gravide og fødende

Sykehuset har innført besøksforbud

For å unngå koronasmitte på sykehuset har Sykehuset i Vestfold innført besøksforbud. Det gjøres enkelte unntak. Besøkstillatelse må avklares på forhånd via telefon med seksjonen der pasienten er inneliggende.

Unntak gjelder for

 • alvorlig syke og døende pasienter
 • pasienter som ligger på intensivseksjonen og pasienter som blir liggende på koronapost
 • barn på barneavdeling/nyfødtintensiv
 • føde/barsel
 • andre unntak kan gjøres ved nærmere avtale med behandlende lege

I unntakene nevnt over er det pasientens nærmeste pårørende (foreldre/foresatte og barn over 12 år) og ledsager til fødende som kan komme på besøk. Unntak kan gjøres ved nærmere avtale med behandlende lege.

I hovedsak skal pårørende som er i karantene eller i isolering ikke komme på besøk. Unntak kan gjøres ved nærmere avtale av behandlende lege på forhånd, dersom det er strengt nødvendig. Smitteverntiltak vil avtales før besøket finner sted.  

Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene.

Adgangskontroll

For å unngå koronasmitte på sykehuset er det innført adgangskontroll. Alle som kommer til Sykehuset i Vestfold vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte.

Har du time på sykehuset, er det viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset. Dette gjelder spesielt de som i løpet av de siste 14 dagene:

 • har vært i utlandet 
 • eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset
 • eller har symptomer som feber, hoste eller pustevansker ber vi deg om å ikke gå inn på sykehuset av smittehensyn.

Det er ikke tillatt å gå inn på sykehuset for å kun ta ut penger i minibanken eller handle i kiosken.

Pårørendestøtte til inneliggende, kritisk syke covid-19-pasienter

Det er ulikt hvordan man reagerer i krisesituasjoner, men noen vil være i behov av psykologisk støtte i form av støttesamtaler. Det er nå etablert et tilbud om støttesamtaler til pårørende av inneliggende, kritisk syke covid-19-pasienter.

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold står for tilbudet. Personell på avdelingene skal ta kontakt med klinikken på vegne av pårørende.

Samtalene vil i hovedsak gjennomføres som telefon- eller videosamtale. Ved særskilte behov kan de gjennomføres ved oppmøte, i så fall vil det avtales nærmere.  Det vil være psykiatrisk sykepleier, eventuelt psykologspesialister som gjennomfører samtalene.

Informasjon til blodgivere

Generell informasjon og råd om koronavirus

For oppdaterte råd og informasjon til befolkningen vises det til nettsidene til:

For media

Gå til informasjon for media om korona

 • 31.03.2020
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus er død ved Sykehuset i Vestfold.

 • 31.03.2020
  Skal teste medisiner mot koronaviruset

  Sykehuset i Vestfold (SiV) er ett av flere norske sykehus som skal delta i en global studie. Malariamedisinen hydroksyklorokin og ebolapreparatet remdesivir skal prøves ut på pasienter med koronavirus.

 • Babyfot
  23.03.2020
  Besøksforbud på nyfødtintensiv

  På grunn av koronautbruddet er det besøksforbud på nyfødtintensiv. Dersom det nyfødte barnet blir innlagt på nyfødtintensiv rett etter fødsel, får mor være sammen med barnet. Far/medmor får kun være med som ledsager hvis mor eller barnet er kritisk syk.

 • Bilde av flere ansatte
  17.03.2020
  Er du helsepersonell/student og ønsker å bidra i kampen mot covid-19?

  Vi har stort behov for deg og din kompetanse for å møte det pågående utbruddet av covid-19. Har du en helsefaglig utdanning, er student innenfor helserelaterte fag eller har arbeidserfaring fra helsevesenet? Da ønsker vi gjerne at du registrere deg her!

 • Bilde av kvinne som gir blod
  17.03.2020
  Informasjon til blodgivere i forbindelse med koronaviruset

  Et tilstrekkelig lager av blod er en viktig del av Norges beredskap. Dette gjelder ikke bare ved ulykker og katastrofer men også i den situasjonen vi er i nå med spredning av koronaviruset. Det skal være trygt både å få blod og å gi blod. B...

 • Gravid som tar ultralyd
  14.03.2020
  Informasjon til fødende

  Kirurgisk post 4C føde og barsel har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn. 

 • Pasient med besøk
  11.03.2020
  Innfører besøksforbud

  For å unngå koronasmitte på sykehuset innfører Sykehuset i Vestfold nå besøksforbud

 • Ansatte som klemmer
  10.03.2020
  Ikke håndhilse eller klemme

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. I tillegg til grundig og ofte håndvask, råder Sykehuset i Vestfold spesielt ansatte og andre i sykehuset om å ikke håndhilse eller klemme når de treffer noen.

 • covid-19
  09.03.2020
  Gul beredskap i forbindelse med Korona

  På grunn av utviklingen av koronasituasjonen har administrerende direktør Stein Kinserdal besluttet at sykehuset går i gul beredskap.

 • covid-19
  09.03.2020
  Koronasmittet innlagt ved Sykehuset i Vestfold

  Søndag 8. mars ble en person innlagt på Sykehuset i Vestfold hvor det ble påvist Covid-19 den 09.03.

 • 06.03.2020
  Mikrobiologisk avdeling jobber på spreng for å gi svar på koronaprøver

  Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold jobber på spreng for å gi svar på alle koronaprøver som kommer inn. – Vi har stått på hodet for å få dette til. Nå kan vi gi svar på prøver samme dag, så lenge prøvene kommer inn før klokken...

Fant du det du lette etter?