coronavirus

Informasjon om koronavirus til pasienter, besøkende og ansatte


Informasjon til ansatte, ledere og studenter

Informasjon for primærhelsetjenesten

​Information in English

Treatment

The novel coronavirus causes a respiratory infection that can produce everything from mild symptoms to severe disease which can be fatal in certain circumstances.

The novel coronavirus causes a respiratory infection that can produce everything from mild symptoms to severe disease which can be fatal in certain circumstances.

Restricted access

Everyone who arrives at Vestfold Hospital will be checked before being allowed to enter the hospital. This practice is being implemented to prevent the spread of Coronavirus.

If you have an appointment at the hospital, it is important that you do not bring coronavirus into the hospital. This is especially true for those who over the past 14 days:

 • have travelled abroad
 • or have been in contact with someone who has a confirmed case of coronavirus
 • or have symptoms such as fever, coughing or respiratory discomfort

We kindly ask you not to enter the hospital.

If you feel any symptoms such as fever, coughing or respiratory discomfort, you need to contact your family doctor or the emergency unit by phone: +47 116117.

Restricted visitors policy

 To avoid the spread of coronavirus, Vestfold Hospital has implemented a restricted visitors policy

Exceptions:

 • Patients who need a companion may have relatives with them in the hospital during the stay
 • Relatives of seriously ill and dying patients
 • Companion to someone giving birth

These cases must make individual agreements with the department/polyclinic over the phone.
Any individual who has visited areas abroad or been in contact with someone who has a confirmed case of coronavirus, must not visit the hospital unless it is strictly necessary. 

We apologize for the inconvenience.


Pasient, besøk og ledsager

Adgangskontroll

For å unngå koronasmitte på sykehuset er det innført adgangskontroll. Alle som kommer til Sykehuset i Vestfold vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte.

Har du time på sykehuset, er det viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset. Dette gjelder spesielt de som i løpet av de siste 14 dagene:

 • har vært i utlandet 
 • eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset
 • eller har symptomer som feber, hoste eller pustevansker ber vi deg om å ikke gå inn på sykehuset av smittehensyn.

Det er ikke tillatt å gå inn på sykehuset for å kun ta ut penger i minibanken eller handle i kiosken.

Besøk på sykehuset

For å unngå koronasmitte på sykehuset har Sykehuset i Vestfold innført regler for besøk.

Informasjon om besøk til ulike seksjoner på sykehuset

​​​​P​​asienter s​om har time - om utsetting og endring av timer ​​


Informasjon til gravide og fødende


Ledsager til pasienter som har time

 • Barn som har time på sykehuset kan ha med en foresatt/ledsager, dersom ikke annet er avtalt med behandlende lege.
 • Pasienter som er avhengig av ledsager for å komme seg til timen kan kun ha med seg en ledsager dersom det er avtalt med behandlende lege.
 • Fødende kan ha med en ledsager.

Bruk av munnbind og annet beskyttelsesutstyr

Bruk av munnbind for ansatte, pasienter og besøkende​

 • Uvaksinerte ansatte skal bruke munnbind i all pasientkontakt nærmere enn 1 meter dersom pasienten ikke er beskyttet (vaksinert eller gjennomgått COVID-19). 
 • Uvaksinerte pasienter og besøkende oppfordres til å bruke munnbind der man ikke klarer å holde avstand på en meter på sykehuset. Hvis man ikke har tilgjengelig munnbind fås dette ved inngangen.

Andre tiltak for å forebygge smitte

Sykehuset i Vestfold har flere tiltak for å forebygge smitte. SiV forebygger smitte blant annet ved:
 • basale smittevernrutiner (avstand, håndhygiene og hostehygiene, bruk av munnbind i konkrete situasjoner, renhold)
 • besøks- og adgangskontroll
 • screening av alle pasienter ved hjelp av spørreskjema
 • avstandsregler mellom ansatte 
 • begrense antall nærkontakter
 • begrensninger i fysiske møter
 • testing, isolering, sporing og karantene ved påvist smitte

Retningslinjer for bruk av munnbind og annet beskyttelsesutstyr blir forløpende vurdert ut fra smittesituasjonen.


Sykehusapoteket

Kunder til Sykehusapoteket

For å unngå koronasmitte på sykehuset har Sykehuset i Vestfold innført besøksrestriksjoner og adgangskontroll. Dette omfatter også Sykehusapoteket. Pasienter som er i avansert behandling ved sykehuset kan benytte Sykehusapoteket. Dette gjelder også i tilfeller hvor kun Sykehusapoteket har aktuelt legemiddel.

Ta kontakt med Sykehusapoteket på tlf. 33 34 31 00 / 33 34 30 95 for å avklare om du kan benytte Sykehusapoteket. Du vil deretter få en SMS fra Sykehusapoteket som vises frem til vekter ved hovedinngangen. ​


Media

Gå til informasjon for media om korona

Generell informasjon​

For oppdaterte råd og informasjon til befolkningen vises det til nettsidene til:
Fant du det du lette etter?