coronavirus

Informasjon om koronavirus til pasienter, besøkende og ansatte


Informasjon til ansatte, ledere og studenter

Informasjon for primærhelsetjenesten

​Information in English

Treatment

The novel coronavirus causes a respiratory infection that can produce everything from mild symptoms to severe disease which can be fatal in certain circumstances.

The novel coronavirus causes a respiratory infection that can produce everything from mild symptoms to severe disease which can be fatal in certain circumstances.

Restricted access

Everyone who arrives at Vestfold Hospital will be checked before being allowed to enter the hospital. This practice is being implemented to prevent the spread of Coronavirus.

If you have an appointment at the hospital, it is important that you do not bring coronavirus into the hospital. This is especially true for those who over the past 14 days:

 • have travelled abroad
 • or have been in contact with someone who has a confirmed case of coronavirus
 • or have symptoms such as fever, coughing or respiratory discomfort

We kindly ask you not to enter the hospital.

If you feel any symptoms such as fever, coughing or respiratory discomfort, you need to contact your family doctor or the emergency unit by phone: +47 116117.

Restricted visitors policy

 To avoid the spread of coronavirus, Vestfold Hospital has implemented a restricted visitors policy

Exceptions:

 • Patients who need a companion may have relatives with them in the hospital during the stay
 • Relatives of seriously ill and dying patients
 • Companion to someone giving birth

These cases must make individual agreements with the department/polyclinic over the phone.
Any individual who has visited areas abroad or been in contact with someone who has a confirmed case of coronavirus, must not visit the hospital unless it is strictly necessary. 

We apologize for the inconvenience.


Pasienter som har time - utsetting og endring av timer

Informasjon til barn og unge om koronavirus

Informasjon til gravide og fødende

Behandlingsinformasjon for pasienter som er innlagt på sykehus som følge av covid-19

Besøk på sykehuset

For å unngå koronasmitte på sykehuset har Sykehuset i Vestfold innført regler for besøk.

Informasjon om besøk til ulike seksjoner på sykehuset

Ledsager til pasienter som har time

 • Barn som har time på sykehuset kan ha med en foresatt/ledsager, dersom ikke annet er avtalt med behandlende lege.
 • Pasienter som er avhengig av ledsager for å komme seg til timen kan kun ha med seg en ledsager dersom det er avtalt med behandlende lege.
 • Fødende kan ha med en ledsager.

Adgangskontroll

For å unngå koronasmitte på sykehuset er det innført adgangskontroll. Alle som kommer til Sykehuset i Vestfold vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte.

Har du time på sykehuset, er det viktig at du ikke tar med deg koronasmitte inn i sykehuset. Dette gjelder spesielt de som i løpet av de siste 14 dagene:

 • har vært i utlandet 
 • eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset
 • eller har symptomer som feber, hoste eller pustevansker ber vi deg om å ikke gå inn på sykehuset av smittehensyn.

Det er ikke tillatt å gå inn på sykehuset for å kun ta ut penger i minibanken eller handle i kiosken.

Pårørendestøtte til inneliggende, kritisk syke covid-19-pasienter

Det er ulikt hvordan man reagerer i krisesituasjoner, men noen vil være i behov av psykologisk støtte i form av støttesamtaler. Det er nå etablert et tilbud om støttesamtaler til pårørende av inneliggende, kritisk syke covid-19-pasienter.

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold står for tilbudet. Personell på avdelingene skal ta kontakt med klinikken på vegne av pårørende.

Samtalene vil i hovedsak gjennomføres som telefon- eller videosamtale. Ved særskilte behov kan de gjennomføres ved oppmøte, i så fall vil det avtales nærmere.  Det vil være psykiatrisk sykepleier, eventuelt psykologspesialister som gjennomfører samtalene.

Informasjon til blodgivere

Kunder til Sykehusapoteket

For å unngå koronasmitte på sykehuset har Sykehuset i Vestfold innført besøksforbud og adgangskontroll. Dette omfatter også Sykehusapoteket. Pasienter som er i avansert behandling ved sykehuset kan benytte Sykehusapoteket. Dette gjelder også i tilfeller hvor kun Sykehusapoteket har aktuelt legemiddel.

Ta kontakt med Sykehusapoteket på tlf. 33 34 31 00 / 33 34 3 095 for å avklare om du kan benytte Sykehusapoteket. Du vil deretter få en SMS fra Sykehusapoteket som vises frem til vekter ved hovedinngangen.

Tilbud samtale med veileder

Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold arrangerer i samarbeid med aktuell seksjon på sykehuset, opplæringskurs for pasienter og pårørende innen ulike diagnoser. Disse arrangementene er utsatt på ubestemt tid som følge av koronasituasjonen.

For pasienter som ønsker å snakke med noen om hvordan de best kan ivareta sin helse og bedre leve med sin helsetilstand tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon.

Generell informasjon og råd om koronavirus

For oppdaterte råd og informasjon til befolkningen vises det til nettsidene til:

For media

Gå til informasjon for media om korona

 • 03.07.2020
  Nå kan du sjekke koronasvar på Helsenorge.no

  Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet. Du kan også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig.

 • 30.06.2020
  Raskere tilbake til normalen med tidlig rehabilitering

  Da Sykehuset i Vestfold skulle forbedre rehabiliteringen for pasienter med covid-19, viste forskningen at vi burde starte allerede når pasientene ble lagt inn. – Vi så hvor viktig det er å starte rehabiliteringen tidlig. Nå ønsker vi å vide...

 • Rehabilitering
  26.06.2020
  Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasientene

  Fagråd for rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

 • 19.06.2020
  Hold trygg avstand i sommer

  De siste ukene har forekomsten av forkjølelse økt i befolkningen. – Det er en klar indikasjon på at flere tar for lett på anbefalingene om å holde avstand, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold.

 • 10.06.2020
  Nyfødtintensiven trygg for koronasmitte

  Tirsdag 9. juni ble pasienter og foresatte ved nyfødtintensiven ved Sykehuset i Vestfold testet for andre gang. Testene er negative. – Nyfødtintensiven anses da trygg for smitte og vi tar opp igjen alminnelig akuttberedskap, sier fagdirektø...

 • 08.06.2020
  Måler temperaturen med kamera

  Pasienter, besøkende og ansatte som kommer til SiV får nå temperaturen målt automatisk med et kamera i inngangsdøren. Temperaturmålingen skal luke ut personer som kan være smittet av koronaviruset.

 • 08.06.2020
  Ansatt ved SiVs nyfødtintensiv har fått påvist Covid-19-smitte

  En ansatt ved SiVs nyfødtintensiv fikk påvist Covid-19 på lørdag. Som følge av dette har syv andre ansatte ved avdelingen umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg ble tre familier som var innlagt ved avdelingen isolert og testet for covid-19.

 • 29.05.2020
  Starter testing for antistoffer mot covid-19

  Mikrobiologisk avdeling ved SiV vil om kort tid kunne teste om pasienter har hatt covid-19-virus ved hjelp av antistoffer i blodet. – Vi har fått tilgang til en antistofftest og vil kunne tilby den i løpet av kort tid, forteller overlege To...

 • 29.05.2020
  Tredje koronadødsfall ved SiV

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus døde ved Sykehuset i Vestfold 28. mai etter lang tids sykeleie.

 • 19.05.2020
  Her rehabiliteres covid-19-pasienter fra Vestfold og Telemark

  Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) har 19. mai to covid-19-pasienter inne til rehabilitering. Det er ventet at ytterligere to pasienter vil ankomme i løpet av denne uka. – Pasientene til nå er fra sykehusene i Vestfold og Te...

 • 12.05.2020
  SiV skal ta igjen avlyste timer

  Sykehuset i Vestfold har vært gjennom en stor omveltning de siste månedene. Covid-19-pandemien har ført til harde prioriteringer, og sykehuset fortsetter arbeidet med å planlegge for en eventuell smittetopp.

 • 04.05.2020
  COVID-19 og andre pasientgrupper

  Sykehuset i Vestfold skal øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer. Samtidig skal sykehuset ha strenge smitteverntiltak og være i beredskap for å kunne behandle mange covid-19-pasienter.

 • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
  29.04.2020
  Møt opp i god tid for å rekke timen din

  Vi har fortsatt adgangskontroll på sykehuset. På hverdager kl. 07.00-14.00 foregår adgangskontrollen utenfor hovedinngangen. Vær forberedt på ventetid og kle deg etter været. Vi ber også om at du holder to meters avstand til andre i køen.

 • 28.04.2020
  Tilbyr rehabilitering etter covid-19

  Ved Sykehuset i Vestfold får nå pasienter som har eller har hatt covid-19, tilbud om rehabilitering.

 • 21.04.2020
  Møt opp til avtalt time

  Det er viktig at du møter opp når du har fått en avtale på sykehuset. – Det er trygt å møte opp til timen, sier fagdirektør Jon Anders Takvam ved SiV.

 • 20.04.2020
  SiV i grønn beredskap

  Sykehuset i Vestfold justerte forrige uke beredskapsnivået ned til grønn i forbindelse med koronasituasjonen. Sykehuset kommer nå til å øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer.

 • to barn som holder hverandre i henda
  06.04.2020
  Informasjon til barn og unge om koronavirus

  Vi har samlet informasjon om koronaviruset til barn og foreldre her. Siden blir oppdatert fortløpende.

 • 03.04.2020
  Andre koronadødsfall ved SiV

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus døde ved Sykehuset i Vestfold 3. april.

 • 03.04.2020
  Tap av lukte- og smakssans som eneste symptom på covid-19

  Et ektepar mistet smaks- og luktesans etter å ha vært i nærkontakt med en covid-19-smittet person. De hadde ingen andre symptomer, men fikk begge påvist covid-19. Nå anbefaler professor Jøran Hjelmesæth og overlege Dagfinn Skaare ved Sykehu...

 • Stin
  01.04.2020
  Tilbud om samtale med veileder

  Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold arrangerer i samarbeid med aktuell seksjon på sykehuset, opplæringskurs for pasienter og pårørende innen ulike diagnoser. Disse arrangementene er utsatt på ubestemt tid som følge av koronasituasjonen.

 • 31.03.2020
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus er død ved Sykehuset i Vestfold.

 • 31.03.2020
  Skal teste medisiner mot koronaviruset

  Sykehuset i Vestfold (SiV) er ett av flere norske sykehus som skal delta i en global studie. Malariamedisinen hydroksyklorokin og ebolapreparatet remdesivir skal prøves ut på pasienter med koronavirus.

 • Babyfot
  23.03.2020
  Besøk på nyfødtintensiv

  På grunn av koronautbruddet er det begrenset mulighet for besøk på nyfødtintensiv.

 • Bilde av flere ansatte
  17.03.2020
  Er du helsepersonell/student og ønsker å bidra i kampen mot covid-19?

  Vi har stort behov for deg og din kompetanse for å møte det pågående utbruddet av covid-19. Har du en helsefaglig utdanning, er student innenfor helserelaterte fag eller har arbeidserfaring fra helsevesenet? Da ønsker vi gjerne at du registrere deg her!

 • Bilde av kvinne som gir blod
  17.03.2020
  Informasjon til blodgivere i forbindelse med koronaviruset

  Et tilstrekkelig lager av blod er en viktig del av Norges beredskap. Dette gjelder ikke bare ved ulykker og katastrofer men også i den situasjonen vi er i nå med spredning av koronaviruset. Det skal være trygt både å få blod og å gi blod. B...

 • Gravid som tar ultralyd
  14.03.2020
  Informasjon til fødende

  Kirurgisk post 4C føde og barsel har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn. 

 • Pasient med besøk
  11.03.2020
  Innfører besøksforbud

  For å unngå koronasmitte på sykehuset innfører Sykehuset i Vestfold nå besøksforbud

 • Ansatte som klemmer
  10.03.2020
  Ikke håndhilse eller klemme

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. I tillegg til grundig og ofte håndvask, råder Sykehuset i Vestfold spesielt ansatte og andre i sykehuset om å ikke håndhilse eller klemme når de treffer noen.

 • covid-19
  09.03.2020
  Grønn beredskap i forbindelse med Korona

  På grunn av utviklingen av koronasituasjonen har administrerende direktør Stein Kinserdal besluttet at sykehuset går i grønn beredskap.

 • covid-19
  09.03.2020
  Koronasmittet innlagt ved Sykehuset i Vestfold

  Søndag 8. mars ble en person innlagt på Sykehuset i Vestfold hvor det ble påvist Covid-19 den 09.03.

 • 06.03.2020
  Mikrobiologisk avdeling jobber på spreng for å gi svar på koronaprøver

  Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold jobber på spreng for å gi svar på alle koronaprøver som kommer inn. – Vi har stått på hodet for å få dette til. Nå kan vi gi svar på prøver samme dag, så lenge prøvene kommer inn før klokken...

Fant du det du lette etter?