Regler i forbindelse med covid-19

Besøk på sykehuset

Sykehuset i Vestfold har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. Vi må likevel oppfordre til å begrense besøk. 
Illustrasjonsfoto av helsepersonell og pasient

Illustrasjonsfoto

Regler for besøk:
  • Besøkende må ha god hånd- og hostehygiene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.  
  • Besøkende med bekreftet Covid-19 kan ikke komme på besøk eller være ledsager.
  • Besøkende som er i karantene eller har luftveissymptomer eller andre symptomer forenlig med Covid-19 skal som hovedregel ikke komme på besøk. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. ​​Unntak kan i noen tilfeller vurderes, for eksempel ved kritisk sykdom. 
  • Besøkende bør avklare besøket med pasienten i forkant slik at ikke flere kommer på besøk til samme pasient samtidig. Sengepostene er behjelpelige med dette ved behov.
  • Vi henstiller til å overholde besøkstider på den enkelte sengepost. Besøk utenom besøkstid må avtales med sengeposten på forhånd.
  • Antall besøkende per pasient bør begrenses og gjerne være de samme over tid, særlig ved besøk til pasienter på flersengsrom og korridorpasienter.

​​​​​Besøk ved 4​H intensiv:

Besøk må avtales på forhånd og smittevernregler må overholdes. 

Besøk ved ​føde og barsel

B​esøk ved nyfødtintensiv

Besøkstider​Fant du det du lette etter?