Besøk på sykehuset

Regler i forbindelse med covid-19
Det er besøkskontroll ved alle lokasjoner. Alle besøkende må følge smittevernrutiner for håndhygiene og avstand. Pårørende som ikke føler seg friske skal ikke komme på besøk. 
Illustrasjonsfoto av helsepersonell og pasient

Illustrasjonsfoto

I hovedsak skal ikke pårørende som ikke er friske, er i karantene eller i isolering komme på besøk. Unntak kan gjøres ved nærmere avtale av behandlende lege på forhånd, dersom det er strengt nødvendig. Smitteverntiltak vil avtales før besøket finner sted. Hvis du testes for sars-CoV2, skal du ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.  

Alle besøkende må følge regler for håndhygiene og avstand til andre. Pasienter og pårørende skal ikke samle seg i felles vrimleområder.

Informasjon om munnbindbruk

Har du vært i utlandet?

Besøkende eller ledsagere kan som hovedregel ikke ha oppholdt seg i utlandet i løpet av de siste ti dager før besøket til sykehuset. Unntak kan avtales med den enkelte avdeling.

Informasjon om innreisekarantene ved ankomst til Norge (FHI.no)

​​Besøk til smitteførende covid-19-pasienter

Alle besøk må avtales på forhånd. Besøkende får veiledning i av- og påkledning av korrekt smittevernutstyr. Personell i følgetjeneste vil være tilgjengelig på dag/kveld.

Besøksrestriksjoner på sengeposter

Det er besøksrestriksjoner ved alle sengeposter og lokasjoner.  

Alle besøk må avtales med aktuell sengepost innen kl 15.30. Besøkende som tar kontakt med sengepost etter det tidspunktet settes som hovedregel opp på besøkslisten for påfølgende dag dersom de ønsker det.

Det tillates besøk av 1-2 nære pårørende og generelle smittevernregler må overholdes. Besøk begrenses til 1 time dersom pasienten ligger på enerom. Dersom pasienten deler rom med andre pasienter kan kun en pasient ha besøk av gangen og besøket begrenses til 30 minutter. Pasientene på flermannsrom får egne tidspunkt de kan ha besøk slik at man unngår at flere har besøk samtidig. I enkelte tilfeller kan unntak til besøksreglene gjøres etter avtale med aktuell sengepost.

Du kan kontakte sykehuset på telefon 33 34 20 00.

Les mer om besøksråd på Folkehelseinsti​tuttets sider​

Besøk ved 4H intensiv

Besøk må avtales på forhånd og smittevernregler må overholdes. 

Besøk ved 6C Kreft

Besøk må avtales på forhånd og smittevernsregler overholdes. Av hensyn til medpasienter og risiko for smitte tillates ikke besøk på flersengsrom. Alle besøk må avtales innen kl. 15.30. Avtaler etter dette settes som hovedregel opp på besøkslisten påfølgende dag.

 

Besøk ved føde og barsel

Besøk ved nyfødtintensiv


Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene.

Fant du det du lette etter?