HELSENORGE
Regler i forbindelse med covid-19

Besøk på sykehuset

Kvinne som ligger i sykehusseng med besøk av en kvinne

Illustrasjonsfoto

Regler for besøk:
  • Besøkende må ha god hånd- og hostehygiene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.  
  • Besøkende med bekreftet Covid-19 kan ikke komme på besøk eller være ledsager. Unntak kan i noen tilfeller vurderes, for eksempel ved kritisk sykdom og for ledsagere til fødende. ​
  • Besøkende med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer forenlig med Covid-19 skal som hovedregel ikke komme på besøk. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. ​​Unntak kan i noen tilfeller vurderes, for eksempel ved kritisk sykdom og for ledsagere til fødende. Pårørende/ledsager anbefales da å teste seg i forkant av besøket.​
  • Vi henstiller til å overholde besøkstider på den enkelte sengepost. 

​​​​​Besøk ved 4​H intensiv:

Besøk må avtales på forhånd og smittevernregler må overholdes. 

Besøk ved ​føde og barsel

B​esøk ved nyfødtintensiv

Besøkstider​


Fant du det du lette etter?