Besøk på sykehuset

Regler i forbindelse med covid-19
Det er et generelt besøksforbud ved alle sengeposter og lokasjoner. Det gjøres kun unntak ved spesielle tilfeller. Alle besøkende må følge smittevernsrutiner for håndvask og holde avstand til andre. Pårørende som ikke føler seg friske skal ikke komme på besøk. Reglene for besøk endrer seg ut ifra nasjonale føringer og smittetall i befolkningen.
Illustrasjonsfoto av helsepersonell og pasient

Illustrasjonsfoto

I hovedsak skal ikke pårørende som ikke er friske, er i karantene eller i isolering komme på besøk. Unntak kan gjøres ved nærmere avtale av behandlende lege på forhånd, dersom det er strengt nødvendig. Smitteverntiltak vil avtales før besøket finner sted.

Hvis du testes for sars-CoV2, skal du ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.  

Alle besøkende må følge regler for håndvask og avstand til andre. Pasienter og pårørende skal ikke samle seg i felles vrimleområder.

Informasjon om munnbindbruk

Har du vært i utlandet?

Besøkende eller ledsagere kan som hovedregel ikke ha oppholdt seg i utlandet i løpet av de siste ti dager før besøket til sykehuset. Dette gjelder også ved reiser i Norden eller i land som ikke er omfattet av karanteneplikt (grønne og gule land/områder). Unntak kan avtales med den enkelte avdeling.


Besøk til pasienter med uavklart covid-19-status

For pasienter med uavklart covid-19-status gjelder strengt besøksforbud frem til avklart status.

Besøk til smitteførende covid-19-pasienter

Alle besøk må avtales på forhånd. Besøkende får veiledning i av- og påkledning av korrekt smittevernutstyr. Personell i følgetjeneste vil være tilgjengelig på dag/kveld.

Generelt besøksforbud på sengeposter

Det er et generelt besøksforbud ved alle sengeposter og lokasjoner. Ved særskilte tilfeller gjøres det unntak, men dette må avtales med aktuell avdeling på forhånd. 

Alle besøk må avtales med aktuell sengepost innen kl 15.30. Besøkende som tar kontakt med sengepost etter det tidspunktet settes som hovedregel opp på besøkslisten for påfølgende dag dersom de ønsker det.

Det tillates besøk av 1-2 nære pårørende og generelle smittevernregler må overholdes. Besøk begrenses til 1 time dersom pasienten ligger på enerom. Dersom pasienten deler rom med andre pasienter kan kun en pasient ha besøk av gangen og besøket begrenses til 30 minutter. Pasientene på flermannsrom får egne tidspunkt de kan ha besøk slik at man unngår at flere har besøk samtidig. I enkelte tilfeller kan unntak til besøksreglene gjøres etter avtale med aktuell sengepost.

Besøk ved 4H intensiv

Besøk må avtales på forhånd og smittevernregler må overholdes. Det tillates besøk av 1 pårørende, fortrinnsvis på dagtid. Ved innleggelse på kveld/natt kan 1 pårørende komme til avdelingen. Overnatting på pårørenderom tilbys ikke. Det kan gjøres unntak for antall besøkende til alvorlig syke og døende pasienter. Dette må avtales på forhånd med behandlende lege.  

Besøk ved 6C Kreft

Besøk må avtales på forhånd og smittevernsregler overholdes. Av hensyn til medpasienter og risiko for smitte tillates ikke besøk på flersengsrom. Alle besøk må avtales innen kl. 15. 30. Avtaler etter dette settes som hovedregel opp på besøkslisten påfølgende dag.

 

Besøk ved føde og barsel

Besøk ved nyfødtintensiv


Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene.

Fant du det du lette etter?