- i situasjonen med koronavirus

Informasjon til fødende

Kirurgisk post 4C føde og barsel har innført flere tiltak for å begrense koronasmitte. Her er kort informasjon til deg som venter barn.
Gravid som tar ultralyd

​Tror du fødselen er i gang?

Ring koordinerende jordmor på telefon 33 34 25 50 eller 33 34 37 17.

Smitterisiko (koronasmitte)

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som gravid og din ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 • Ledsager som er i karantene, isolasjon eller har symptomer på luftveisinfeksjon, kan ikke være med under fødselen eller barseloppholdet.
 • Fødende som er i karantene, isolasjon, har påvist covid-19 eller har symptomer på luftveisinfeksjon, vil isoleres under innleggelsen.

Om besøk i føde- og barselposten

 • En frisk ledsager kan være tilstede når kvinnen er i fødsel, under keisersnitt og i de første timene etter fødselen.
 • Det er anledning for ledsager å besøke inneliggende gravide og barselkvinner mellom kl. 09.00 og 21.00.​
 • Den besøkende skal være den samme personen, og søsken kan dessverre ikke være med. Bakgrunnen er at det i den kommende sesongen er forespeilet en økning av ulike luftveisvirus, og nyfødte er ekstra utsatt for smitte. Det anbefales derfor også at familier med nyfødte begrenser besøk når de har kommet hjem fra sykehuset, og er forsiktige med å oppsøke steder med mye folk og risiko for smitte.
 • I barsel er familierommene åpne. Her kan mor, ledsager og det nyfødte barnet bo. Det er ikke anledning til å bestille familierom på forhånd, rommet tildeles dersom det er ledig når barnet er født. Fordeling av familierom gjøres av koordinator på føden. 
 • Alle besøkende må følge regler for smittevern.
 • Barnet kan ikke tas med ut av barselposten før barnet er utskrevet.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Ta telefonisk kontakt før oppsatte avtaler dersom du har luftveissymptomer (feber, hoste, tungpusthet, sår hals, tap av lukt- oog smakssans), er isolert eller i karantene, eller er avisolert i hjemmet men det er mindre enn 10 dager siden symptomdebur/isoleringstidspunkt.
 • Oppsatte timer går som normalt dersom du ikke får annen beskjed.
 • En frisk ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Se også mer informasjon om fødsel og barselopphold ved vårt sykehus​