HELSENORGE
i situasjonen med koronavirus

Informasjon til fødende

Sykehuset i Vestfold har fortsatt tiltak for å begrense koronasmitte. Her er kort informasjon til deg som venter barn. 
Gravid som tar ultralyd

​Tror du fødselen er i gang?

Ring koordinerende jordmor på telefon 33 34 25 50 eller 33 34 37 17.

Smitterisiko (koronasmitte)

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som gravid og din ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

  • Fødende som har påvist covid-19, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller har smitte i husstanden vil isoleres ved innleggelsen. En ledsager kan følge kvinnen.
  • Dersom ledsager har nyoppståtte luftveissymptomer eller påvist covid-19, må du ta kontakt med fødeposten før dere kommer til sykehuset, for å avtale mottak og oppfølging under fødselen. 

Om besøk i føde- og barselposten

  • Ledsagere med nyoppståtte luftveissymptomer eller påvist covid-19 kan følge kvinnen ved fødsel, men skal som hovedregel ikke komme på besøk ved barselposten. Unntak kan gjøres ved spesielle situasjoner, etter avtale med barselposten. 
  • Det er anledning for en ledsager og søsken å besøke inneliggende gravide og barselkvinner mellom kl. 09.00 og 21.00. Vi anbefaler at man begrenser tiden søsken er på besøk for å sikre ro/hvile for mor og andre pasienter. Søsken som kommer på besøk kan ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon.
  • I barsel er familierommene åpne. Her kan mor, ledsager og det nyfødte barnet bo. Det er ikke anledning til å bestille familierom på forhånd, rommet tildeles dersom det er ledig når barnet er født. Fordeling av familierom gjøres av koordinator på føden. Søsken kan ikke overnatte på familierommet.

Om polikliniske konsultasjoner

  • Ta telefonisk kontakt før oppsatte avtaler dersom du har luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand), eller du har påvist covid-19.​ 
  • Oppsatte timer går som normalt dersom du ikke får annen beskjed.
  • En frisk ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Se også mer informasjon om fødsel og barselopphold ved vårt sykehus​