- i situasjonen med koronavirus

Informasjon til fødende

Kirurgisk post 4C føde og barsel har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.
Gravid som tar ultralyd

​Tror du fødselen er i gang?

Ring fødeavdelingen på telefon 33 34 25 50 eller 33 34 37 17.

Smitterisiko (koronasmitte)

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

 • Dersom ledsager er i karantene, isolasjon eller har symptomer på luftveisinfeksjon, kan ledsager ikke være med under fødselen eller barseloppholdet.
 • Dersom mor er i karantene, isolasjon, har påvist covid-19 eller har symptomer på luftveisinfeksjon, vil mor isoleres under innleggelsen.
 • Pasienter som de siste 10 dager har vært utenfor Norge , får munnbind ved ankomst sykehuset, og isoleres ved innleggelse.
 • Ledsagere til fødende, som de siste 10 dager har oppholdt seg i land som ikke er omfattet av karanteneplikt (gule og grønne land og områder), må bruke munnbind når de oppholder seg inne på  sykehuset.

Om besøk i føde- og barselavdelingen

 • En frisk ledsager kan være tilstede når kvinnen er i fødsel, under keisersnitt og i de første timene etter fødselen.
 • Det er anledning for ledsager å besøke inneliggende gravide og barselkvinner mellom kl. 12.00 og 20.00.​
 • Den besøkende skal være den samme personen, søsken kan dessverre ikke være med.
 • I barsel er familierommene åpne. Her kan mor, ledsager og det nyfødte barnet bo. Det er ikke anledning til å bestille familierom på forhånd, rommet tildeles dersom det er ledig når barnet er født. Fordeling av familierom gjøres av koordinator på føden. Ved opphold på familierom er det ikke anledning for ledsager å reise til og fra hjemmet.
 • Alle besøkende må følge regler for håndvask, munnbind og avstand til andre.
 • Ledsager kan kun oppholde seg på pasientrommet, og har ikke anledning til å oppholde seg i fellesområdene.
 • Barnet kan ikke tas med ut av barselavdelingen før barnet er utskrevet.

Om polikliniske konsultasjoner

 • Ta telefonisk kontakt før oppsatte avtaler dersom du har luftveissymptomer (feber, hoste, tungpusthet), har hatt utenlandsopphold siste 10 dager, er i hjemmeisolering eller hjemmekarantene.
 • Oppsatte timer går som normalt dersom du ikke får annen beskjed.
 • En frisk ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Se også mer informasjon om fødsel og barselopphold ved vårt sykehus​