Informasjon til fødende

- i situasjonen med koronavirus
Kirurgisk post 4C føde og barsel har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.
Gravid som tar ultralyd
 

​Tror du fødselen er i gang?

Ring fødeavdelingen på telefon 33342550 eller 33343717.

Smitterisiko?

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette: 

 • Dersom ledsager har luftveisinfeksjon kan ledsager dessverre ikke være med på fødselen
 • Ledsager kan kun være tilstede når kvinnen er i aktiv fødsel
 • Dersom mor har luftveisinfeksjon, vil mor være i isolasjon
 • Ledsager kan ikke være med på operasjon og postoperativ ved keisersnitt

Om oppholdet etter fødselen (barsel)

 • Barselopphold holdes så kort som mulig (inntil 2-3 døgn ved normal fødsel)
 • Av smittehensyn kan ledsager dessverre ikke være tilstede under barseloppholdet
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Dersom mor må isoleres ved fødselen blir dette videreført på barsel
 • Dere kan ikke ta med nyfødte barn ut av avdelingen før barnet er utskrevet

Om polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis du ikke får annen beskjed 
 • Ledsager kan ikke være med på polikliniske konsultasjoner. Dette for å begrense besøk på sykehus

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Se også mer informasjon om fødsel og barselopphold ved vårt sykehus.