Koronavirus - informasjon til primærhelsetjenesten

Informasjon til primærhelsetjenesten i Vestfold.

Rehabilitering etter covid-19

Flere som har gjennomgått et mildt Covid-19-forløp opplever funksjonsnedsettende plager som utmattelse, angst og respirasjonsbesvær. For noen påvirker dette livskvaliteten i betydelig grad. Rehabiliteringstilbudet inneholder en medisinsk vurdering av tilstanden (utredning) og individuell veiledning (behandling). Tilbudet kan gis uavhengig av hvor lenge du har vært plaget.

Pasienter som har gjennomgått Covid-19 infeksjon kan søkes inn til rehabilitering ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern. Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring, samt at pasienten ikke er smittebærer av koronavirus.   

Aktuelle prosedyrer


Opplæringsplan - smittevern

Koronastatus

​Tall på innlagte pasienter med Covid-19 ved Sykehuset i Vestfold og Helse Sør-Øst​


SARS-CoV-2 variantscreening - muterte virus

Rapporten viser forekomst av villtype (normalvariant) og mer smittsomme varianter av SARS-CoV-viruset i positive prøver analysert ved mikrobiologisk avdeling ved SiV.


Fant du det du lette etter?