Koronavirus - informasjon til primærhelsetjenesten

Informasjon til primærhelsetjenesten i Vestfold.

Aktuelle prosedyrer

Opplæringsplan - smittevern

Koronastatus

 • 03.07.2020
  Nå kan du sjekke koronasvar på Helsenorge.no

  Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet. Du kan også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig.

 • 30.06.2020
  Raskere tilbake til normalen med tidlig rehabilitering

  Da Sykehuset i Vestfold skulle forbedre rehabiliteringen for pasienter med covid-19, viste forskningen at vi burde starte allerede når pasientene ble lagt inn. – Vi så hvor viktig det er å starte rehabiliteringen tidlig. Nå ønsker vi å vide...

 • Rehabilitering
  26.06.2020
  Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19 pasientene

  Fagråd for rehabilitering har på oppdrag fra Helse Sør-Øst utarbeidet en rapport som beskriver et pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19.

 • 19.06.2020
  Hold trygg avstand i sommer

  De siste ukene har forekomsten av forkjølelse økt i befolkningen. – Det er en klar indikasjon på at flere tar for lett på anbefalingene om å holde avstand, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther ved Sykehuset i Vestfold.

 • koronavirus
  11.06.2020
  Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2

  Fra og med 10. juni utfører mikrobiologisk avdeling ved SiV analyse for antistoffer mot koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19-virus) i serum. Analysen kan rekvireres elektronisk via DIPS eller IHR, eller på papirrekvisisjon. Prøvene blir analyse...

 • 10.06.2020
  Nyfødtintensiven trygg for koronasmitte

  Tirsdag 9. juni ble pasienter og foresatte ved nyfødtintensiven ved Sykehuset i Vestfold testet for andre gang. Testene er negative. – Nyfødtintensiven anses da trygg for smitte og vi tar opp igjen alminnelig akuttberedskap, sier fagdirektø...

 • 08.06.2020
  Måler temperaturen med kamera

  Pasienter, besøkende og ansatte som kommer til SiV får nå temperaturen målt automatisk med et kamera i inngangsdøren. Temperaturmålingen skal luke ut personer som kan være smittet av koronaviruset.

 • 08.06.2020
  Ansatt ved SiVs nyfødtintensiv har fått påvist Covid-19-smitte

  En ansatt ved SiVs nyfødtintensiv fikk påvist Covid-19 på lørdag. Som følge av dette har syv andre ansatte ved avdelingen umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg ble tre familier som var innlagt ved avdelingen isolert og testet for covid-19.

 • To som går tur
  29.05.2020
  Endring i rutiner ved bruk av Helseekspressen

  På grunn av økt aktivitet er det dessverre ikke lenger mulig for pasienter uten rekvisisjon å bli med Helseekspressen.

 • Eldre dame i skogen
  29.05.2020
  Full drift ved kognitiv svikt- og alderspsykiatrisk poliklinikk

  Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk har nå full poliklinisk drift og korte ventetider.

 • 29.05.2020
  Starter testing for antistoffer mot covid-19

  Mikrobiologisk avdeling ved SiV vil om kort tid kunne teste om pasienter har hatt covid-19-virus ved hjelp av antistoffer i blodet. – Vi har fått tilgang til en antistofftest og vil kunne tilby den i løpet av kort tid, forteller overlege To...

 • koronavirus
  29.05.2020
  Innfører test for antistoffer mot SARS-CoV-2 (COVID-19-virus)

  Mikrobiologisk avdeling har den siste tiden fått flere henvendelser med ønske om serologi for SARS-CoV-2 (COVID-19-virus). Vi har nå fått tilgang til en SARS-CoV-2-antistofftest til vår hovedserologiplattform, og vil derfor fra og med uke 2...

 • 29.05.2020
  Tredje koronadødsfall ved SiV

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus døde ved Sykehuset i Vestfold 28. mai etter lang tids sykeleie.

 • 19.05.2020
  Her rehabiliteres covid-19-pasienter fra Vestfold og Telemark

  Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR) har 19. mai to covid-19-pasienter inne til rehabilitering. Det er ventet at ytterligere to pasienter vil ankomme i løpet av denne uka. – Pasientene til nå er fra sykehusene i Vestfold og Te...

 • petriskål
  15.05.2020
  Luftveisagens analyseres tirsdager og torsdager

  For å forberede oss på opptil femdobling av prøver til Covid-19-diagnostikk må prøveflyten effektiviseres. Siden det er svært lav forekomst av andre luftveisvirus for tiden, vil andre luftveisagens kun analyseres tirsdager og torsdager. Prø...

 • 12.05.2020
  SiV skal ta igjen avlyste timer

  Sykehuset i Vestfold har vært gjennom en stor omveltning de siste månedene. Covid-19-pandemien har ført til harde prioriteringer, og sykehuset fortsetter arbeidet med å planlegge for en eventuell smittetopp.

 • petriskåler
  07.05.2020
  Fecesdiagnostikk tilbake til normalt

  Leveringssituasjonen for reagenser til PCR-undersøkelse av feces er nå bedret. Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold kan derfor igjen tilby fullstendig undersøkelse av fecesprøver for bakterier, virus og parasitter for alle våre...

 • 04.05.2020
  COVID-19 og andre pasientgrupper

  Sykehuset i Vestfold skal øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer. Samtidig skal sykehuset ha strenge smitteverntiltak og være i beredskap for å kunne behandle mange covid-19-pasienter.

 • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
  29.04.2020
  Møt opp i god tid for å rekke timen din

  Vi har fortsatt adgangskontroll på sykehuset. På hverdager kl. 07.00-14.00 foregår adgangskontrollen utenfor hovedinngangen. Vær forberedt på ventetid og kle deg etter været. Vi ber også om at du holder to meters avstand til andre i køen.

 • kornavirus
  28.04.2020
  Rehabiliteringstilbud til pasienter med Covid -19

  COVID-19 pasienter, med eller uten intensivbehandling, er en pasientgruppe som kan ha stort behov for spesialisert og individuelt tilpasset rehabilitering, med en bred tverrfaglig tilnærming.

 • 28.04.2020
  Tilbyr rehabilitering etter covid-19

  Ved Sykehuset i Vestfold får nå pasienter som har eller har hatt covid-19, tilbud om rehabilitering.

 • stetoskop
  24.04.2020
  Viktig informasjon til deg som rekvirerer pasienttransport

  Pasientreiser har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smitte under transport, og når helseforetakene nå åpner for flere elektive tiltak, setter dette kapasiteten under press. For å redusere smittespredning av Covid-19 ønsk...

 • operasjonssal
  24.04.2020
  Økning i elektiv drift

  Sykehuset i Vestfold har nå justert ned beredskapsnivået til grønn beredskap.  De fleste poliklinikker ved SiV starter opp igjen i redusert drift fra uke 18. Vi vil gradvis øke kapasitet opp mot, men ikke helt som normalt i løpet av noen uk...

 • 21.04.2020
  Møt opp til avtalt time

  Det er viktig at du møter opp når du har fått en avtale på sykehuset. – Det er trygt å møte opp til timen, sier fagdirektør Jon Anders Takvam ved SiV.

 • 20.04.2020
  SiV i grønn beredskap

  Sykehuset i Vestfold justerte forrige uke beredskapsnivået ned til grønn i forbindelse med koronasituasjonen. Sykehuset kommer nå til å øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer.

 • Illustrasjonsfoto
  15.04.2020
  Drift og rutiner ved sykehuset under pandemien

  Koronapandemien har medført nedgang i planlagt aktivitet og polikliniske konsultasjoner. Vi vil understreke at sykehusets kapasitet til å ta imot pasienter med akutt sykdom er god, og det er innført tiltak og rutiner som skal sikre trygg be...

 • To som går tur i skogen
  14.04.2020
  Henvisninger til kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk

  Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk har begrenset kapasitet i forbindelse med koronautbruddet. Vår utredningspost / døgnpost er stengt på ubestemt tid. Vi gir ny informasjon når den er åpen igjen.

 • Røntgen
  14.04.2020
  Koronavirus – melding om smittestatus ved henvisning til SiV

  Fastlege og legevakt bes om å avklare og melde smittestatus hos pasient i forbindelse med henvisning til røntgen og akuttmottaket, samt til elektive innleggelser. Vurdering av smittestatus baseres på gjeldende kriterier fra Folkehelseinstit...

 • to barn som holder hverandre i henda
  06.04.2020
  Informasjon til barn og unge om koronavirus

  Vi har samlet informasjon om koronaviruset til barn og foreldre her. Siden blir oppdatert fortløpende.

 • covid-19
  03.04.2020
  Oversikt over luftveisklinikker i Vestfold

  Alle kommuner i Vestfold har opprettet ulike luftveisklinikker. På Kompetansebroen er det nå samlet nødvendig informasjon om de ulike klinikkene og hvordan de er organisert i de forskjellige kommunene.

 • 03.04.2020
  Andre koronadødsfall ved SiV

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus døde ved Sykehuset i Vestfold 3. april.

 • 03.04.2020
  Tap av lukte- og smakssans som eneste symptom på covid-19

  Et ektepar mistet smaks- og luktesans etter å ha vært i nærkontakt med en covid-19-smittet person. De hadde ingen andre symptomer, men fikk begge påvist covid-19. Nå anbefaler professor Jøran Hjelmesæth og overlege Dagfinn Skaare ved Sykehu...

 • to som er ute og går
  02.04.2020
  Økt tilgjengeligghet til substitusjonsbehandling i LAR under koronaepidemien

  Coronaviruset sprer seg i Norge og personer med ruslidelse vurderes å være en spesielt sårbar gruppe. Livsstilsfaktorer kan innebære en økt smitterisiko,  helsefaktorer kan gi økt fare for alvorlig forløp av covid-19, men også smitte uten a...

 • Stin
  01.04.2020
  Tilbud om samtale med veileder

  Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold arrangerer i samarbeid med aktuell seksjon på sykehuset, opplæringskurs for pasienter og pårørende innen ulike diagnoser. Disse arrangementene er utsatt på ubestemt tid som følge av koronasituasjonen.

 • 31.03.2020
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus er død ved Sykehuset i Vestfold.

 • 31.03.2020
  Skal teste medisiner mot koronaviruset

  Sykehuset i Vestfold (SiV) er ett av flere norske sykehus som skal delta i en global studie. Malariamedisinen hydroksyklorokin og ebolapreparatet remdesivir skal prøves ut på pasienter med koronavirus.

 • målskive
  30.03.2020
  Transport av oppesittende pasienter med mistenkt eller påvist Covid-19 smitte

  Pasientreiser ønsker en tett dialog med behandlere og rekvirenter som bestiller pasientreiser for å redusere smittespredning av Covid-19. Vi opplyser om midlertidig rettighetsendring hvor pasienter som kjører selv, nå får dekket utgifter ti...

 • koronavirus
  26.03.2020
  Prøvesvar ved testing av covid-19

  De aller fleste prøvene for å kartlegge covid-19 blir nå utført av andre enn pasientens fastlege. I praksis gjøres dette fra legevakter, infeksjonspoliklinikker eller annen kommunal organisert testing.

 • to som er ute og går
  26.03.2020
  Henvisning ved luftveisinfeksjon – beslutningsstøtte

  Alle kommuner i Vestfold oppretter nå ulike «luftveispoliklinikker». Denne nye måten å organisere pasientflyten på, krever en ny måte å samhandle på for å sikre god informasjon.

 • klatrer
  24.03.2020
  Klinisk virksomhet ved Kysthospitalet under Covid-19 pandemien

  Helsedirektoratet har gitt føringer på at det meste av helsehjelp innen fysikalsk medisin og rehabilitering som medfører fysisk oppmøte av pasient, bør utsettes inntil videre – med unntak av pasienter som har et klart definert rehabiliterin...

 • To som er ute og går tur
  24.03.2020
  Midlertidige endringer ved avdeling rus og avhengighet

  Under den pågående pandemien er hovedformålet å redusere fare for smittespredning samtidig som liv og helse ivaretas for våre pasienter. Det innebærer noen endringer i behandlingstilbudet ved avdeling rus og avhengighet,  både ved poliklin...

 • koronavirus
  23.03.2020
  Nye prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 ved SiV

  Ideelt ønsker vi å teste alle som kan ha covid-19.  På grunn av global mangel på testutstyr og reagenser, må vi fortsatt prioritere. Fra i dag åpner vi opp for økt testing på grunn av lovnad om en ekstra leveranse av reagenser denne uken, o...

 • Babyfot
  23.03.2020
  Besøk på nyfødtintensiv

  På grunn av koronautbruddet er det begrenset mulighet for besøk på nyfødtintensiv.

 • koronavirus
  20.03.2020
  Samhandling mellom førstelinjetjenesten og Sykehuset i Vestfold i Covid - 19 pandemien

  I forbindelse med Covid-19 pandemien er det uhyre viktig med god samhandling mellom førstelinjetjenesten og sykehuset i Vestfold. Pandemien utvikler seg og vi kan raskt komme i en situasjon hvor det er begrensede ressurser med henblikk på s...

 • koronavirus
  18.03.2020
  Nye kriterier for testing av SARS-CoV-2 / covid-19

  Det er prekær mangel på testutstyr og laboratoriereagenser. Fra og med i dag har SiV innført strengere indikasjon for testing for covid-19.

 • Bilde av flere ansatte
  17.03.2020
  Er du helsepersonell/student og ønsker å bidra i kampen mot covid-19?

  Vi har stort behov for deg og din kompetanse for å møte det pågående utbruddet av covid-19. Har du en helsefaglig utdanning, er student innenfor helserelaterte fag eller har arbeidserfaring fra helsevesenet? Da ønsker vi gjerne at du registrere deg her!

 • Bilde av kvinne som gir blod
  17.03.2020
  Informasjon til blodgivere i forbindelse med koronaviruset

  Et tilstrekkelig lager av blod er en viktig del av Norges beredskap. Dette gjelder ikke bare ved ulykker og katastrofer men også i den situasjonen vi er i nå med spredning av koronaviruset. Det skal være trygt både å få blod og å gi blod. B...

 • film
  17.03.2020
  Slik kler du av og på deg smittevernsutstyr

  Det er viktig å kle på og av seg smittevernsutstyret på riktig måte. Her kan du se en kort film om hvordan det gjøres.

 • Gravid som tar ultralyd
  14.03.2020
  Informasjon til fødende

  Kirurgisk post 4C føde og barsel har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn. 

 • koronavirus
  13.03.2020
  Stor pågang på laboratorietelefonen - vurder nødvendighet nøye

  Det er kun kommuneoverleger uten elektronisk svaroverføring som kan ringe til legetelefonen til mikrobiologisk laboratorium .

Fant du det du lette etter?