Koronavirus - informasjon til primærhelsetjenesten

Informasjon til primærhelsetjenesten i Vestfold.

Aktuelle prosedyrer

Opplæringsplan - smittevern

Koronastatus

viser koronastatus

Oversikten er kun basert på prøver analysert ved SiV

Merk at oversiktene kun er basert på prøver analysert ved SiV, og at et betydelig antall prøver fra primærhelsetjenesten i Vestfold og Telemark (bl.a. flere kommunale luftveisklinikker) analyseres ved OUS eller private laboratorier.


SARS-CoV-2 variantscreening - muterte virus

Rapporten viser forekomst av villtype (normalvariant) og mer smittsomme varianter av SARS-CoV-viruset i positive prøver analysert ved mikrobiologisk avdeling ved SiV.

Fant du det du lette etter?