Utsetting og endring av timer

På grunn av koronaviruset vil flere pasienter få sine planlagte poliklinikktimer og operasjoner utsatt. Pasientene dette gjelder vil bli kontaktet. Vennligst ikke ring oss for å spørre om timen din blir utsatt, men møt som avtalt hvis du ikke får beskjed om noe annet. Vi ber om forståelse for at vi ikke har kapasitet til å svare alle som ringer inn til sykehuset.

eller har sms-varslingen klar når de møter Securitas ved inngangen.

Endre timeavtale på nett

Som pasient ved Sykehuset i Vestfold har du mulighet til å sende en beskjed om endring/avlysning av din timeavtale til en del av poliklinikkene på nett. Det er presisert i innkallingsbrevet du har fått fra sykehuset om du kan benytte deg av denne tjenesten.

Utsetting av planlagte operasjoner og poliklinikk

På grunn av koronaviruset vil flere pasienter få sine planlagte poliklinikktimer og operasjoner utsatt. Pasientene dette gjelder vil bli kontaktet. Veldig mange ringer oss for å spørre om timen eller operasjonen blir utsatt, og vi har dessverre ikke kapasitet til å svare alle. Vi ber derfor om at du ikke ringer for å spørre om timen din blir utsatt, men møter som avtalt hvis du ikke hører fra oss.

Beslutningen for hvilke timer og operasjoner som utsettes gjøres basert på en medisinsk faglig vurdering og vurdering av risiko for smitte.

Har du vært på reise, vært i nærkontakt med smittet person eller har luftveissymptomer?

Pasienter som skal til sykehuset og har vært utenlands, har vært i nærkontakt med en bekreftet smittet person eller har luftveissymptomer (feber, hoste, tungpusthet) skal ringe sykehuset for å avklare om de skal møte til timen. Telefonnummer til poliklinikken er oppgitt på innkallingsbrevet. Ring eventuelt sentralbordet på 33 34 20 00.

Midlertidig suspendering av gebyr for pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time

Pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time på sykehuset kan normalt ilegges et gebyr. Gebyrbestemmelsen er midlertidig suspendert i perioden 01.04.20 - 01.09.20. Det betyr at vi ikke kommer til å kreve gebyr av de som ikke har møtt til time i denne perioden.

Det er fortsatt viktig at du så tidlig som mulig gir beskjed hvis du ikke kan møte til timen.

Informasjon om hvor og når du skal møte finner du i innkallingsbrevet.

Se også:


Fant du det du lette etter?