HELSENORGE

Informasjon til pårørende om psykiske lidelser

Barn, søsken og familie som pårørende

Alvorlig sykdom hos et familiemedlem rammer hele familien. Derfor skal hele familien tas med i behandlingen. Som pårørende er det en god ide å invitere seg inn i behandlingen tidlig. På den måten kan dere som kjenner pasienten best få mulighet til å være aktive deltakere og ressurspersoner. Alle trenger å forstå og mestre det som skjer sammen, derfor må man være særlig oppmerksom på at barn og søsken skal involveres på egne premisser.

Voksne pasienter har lov til å si nei til samarbeid med pårørende. Da vil informasjon til pårørende bli gitt på et generelt grunnlag.

Les mer om barn som pårørende her

Hva kan jeg gjøre som pårørende?

  • Ta vare på deg selv og familien
  • Fortsett å gjøre ting du har glede av for din egen del
  • Snakk med den som er syk om hva du kan få vite
  • Vis at du bryr deg og ønsker å være en støtte
  • Spør om det du ikke forstår
  • Spør behandler om hva du kan gjøre for den som er syk
  • Hold på det som er nomalt

Blir man frisk?

Forskning viser at de fleste blir bedre og mange blir helt friske. Jo tidligere man kommer til behandling, jo større er sjansen for å bli frisk.

Det er også noen som ikke blir friske og må lære seg å leve med sykdommen sin.

Hvem kan jeg snakke med?

Som pårørende får du tilbud om samtaler med behandler uten at pasienten er tilstede. Det er vanlig å bli sint, redd, hjelpeløs, apatisk eller oppleve kaos. Mange tenker tanker som

  •  “Har jeg gjort noe galt?”
  •  “Er det min skyld?” 
  • “Hvordan skal det bli fremover?”

Vi erfarer at de aller fleste har behov for å snakke med noen for å få hjelp til å sortere stress og kaotiske tanker. Kanskje trenger du det ikke akkurat nå, men kanskje du vil snakke med noen senere. 

Mer om pårørenderollen

PårørendesenteretFant du det du lette etter?