Informasjon til pårørende ved mistanke om psykoselidelse

Barn, søsken og familie som pårørende

Alvorlig sykdom hos et familiemedlem rammer hele familien. Derfor skal hele familien tas med i behandlingen. Som pårørende er det en god ide å invitere seg inn i behandlingen tidlig. På den måten kan dere som kjenner pasienten best få mulighet til å være aktive deltakere og ressurspersoner. Alle trenger å forstå og mestre det som skjer sammen, derfor må man være særlig oppmerksom på at barn og søsken involveres på egne premisser.

Hva kan jeg gjøre som pårørende?:

  • Ta vare på deg selv og familien
  • Fortsett å gjøre ting du har glede av for din egen del
  • Snakk med den som er syk om hva du kan få vite
  • Vis at du bryr deg og ønsker å være en støtte
  • Spør om det du ikke forstår
  • Spør behandler om hva du kan gjøre for den som er syk

Hva er psykose?

En psykose er en forvirringstilstand der man kan ha vanskelig med å skille fantasi og virkelighet. Dette er uttrykk for det vi enkelt kan kalle feilkoblinger i hjernen. Vi kan alle ha slike små feilkoblinger uten at vi har en psykoselidelse. Først når forandringene blir plagsomme eller forstyrrer hverdagen vår, kan det være tegn på en lidelse som trenger behandling.

Personer med psykose kan høre stemmer andre ikke hører, eller de kan ha andre sanseopplevelser som ikke oppleves av andre. Dette kan kalles hallusinasjoner.  Noen kjenner seg forfulgt, andre har tankekaos eller tanketomhet, fastlåste misforståelser eller uforklarlige forestillinger. Dette kan være det vi kaller vrangforestillinger. For noen er en psykose som å miste seg selv. Sosial tilbaketrekning, mangel på initiativ og energi eller uro og angst vil ofte prege den som opplever dette.

Psykoser kan være svært ulike fra person til person. Symptomer kan variere mye, de kan også være forskjellige hvis samme person får flere episoder med psykose.

Hva er psykosebehandling?

Behandling av psykoselidelser foregår i tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører som for eksempel fastlege, helsetjenester i kommune, sykehus/DPS (distriktpsykiatrisk senter), NAV, arbeidsplass, skole og så videre.

Utredning

I utredning av psykoselidelser er det viktig med grundig kartlegging, som innbefatter både fysiske (kroppslige) og psykiske plager. Da bruker vi blant annet ulike spørreskjema og samtaler. Utredningen kan også omfatte ulike blodprøver, MR av hodet eller andre prøver.

Behandling

Behandlingen skreddersys til den enkelte pasient og dens familie og pårørende. Pasienten bestemmer hvem som skal involveres i behandlingen og vi oppfordrer pårørende til å engasjere seg. Forskning viser behandlingen virker bedre dersom involveres både før, under og etter. Behandling av psykoselidelser er en kombinasjon av: samtaleterapi, fysisk aktivitet, arbeid/skole, musikkterapi, familie- og pårørendesamarbeid, sosial ferdighetstrening, medisiner med mer.

Oppfølging

Når behandlingen avsluttes er det svært viktig at man følger anbefalte oppfølgingstilbud også etter utskrivelse. Det vil være med på å bedre prognosen og redusere faren for tilbakefall. Det blir også laget en kriseplan for å oppdage og forstå faresignaler som kan gi et tilbakefall. I kriseplanen beskrives også hva man bør gjøre dersom varseltegn på tilbakefall oppstår.

Les mer om behandling av psykose

Les om tidlig intervensjon ved psykose (TIPS Vestfold)

Blir man frisk?

Forskning viser at de fleste blir bedre og mange blir helt friske. Jo tidligere man kommer til behandling, jo større er sjansen for å bli frisk.

Hvem kan jeg snakke med?

Som pårørende får du tilbud om tre samtaler med behandler uten at pasienten er tilstede. Det er vanlig å bli sint, redd, hjelpeløs, apatisk eller oppleve kaos. Mange tenker tanker som “Har jeg gjort noe galt?”, “ Er det min skyld?” eller “Hvordan skal det bli fremover?”. Vi erfarer at de aller fleste har behov for å snakke med noen for å få hjelp til å sortere stress og kaotiske tanker. Kanskje trenger du det ikke akkurat nå, men dersom vil snakke med oss senere er det bare å ta kontakt.

Mer om pårørenderollen

Pårørendesenteret

Støtte og råd til deg med psykose- eller bipolar lidelse (TIPS Sør-Øst)

Mer om psykose

Folk flest vet ikke så mye om alvorlig psykisk lidelse. Kunnskapen om psykose bygger ofte på dramatiske medieoppslag. Det finnes mange myter som for eksempel «Personer med psykose er psykopater» eller «Psykotiske personer er farlige». Du kan lese mer om myter og fakta på TIPS Sørøst sine sider www.psykose-bipolar.no eller:

Om tidlig oppdagelse og behandling av psykoser (Helse Stavanger)

Om psykose (helsenorge)

Rådet for psykisk helse

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.