Behandling av nyrebetennelse med pivmecillinam

Standardbehandling for nyrebetennelse er i dag kraftig (bredspektret) antibiotika som gir en rekke ulemper. I studien ønsker vi å gi antibiotika som vi tror kan ha like god effekt, men som i mindre grad påvirker bakteriefloraen og dermed kan gi færre bivirkninger. Dette kan muligens gi en bedre og mer skånsom behandling for nyrebetennelse i fremtiden.

Etterbehandling av nyrebekkenbetennelse med tabletter

Vi vet ikke sikkert i dag hvilken behandling som er den beste tablettbehandlingen for nyrebetennelse hos pasienter som først får antibiotika intravenøst på sykehus. Standardbehandlingen i dag er bredspektret antibiotika. Slik behandling påvirker den naturlige bakteriefloraen vår og bidrar til utvikling av motstandsdyktige bakterier (antibiotika resistens). Vi ønsker å undersøke om behandling med antibiotika som i mindre grad påvirker bakteriefloraen vår, kan gi like god effekt og kanskje gi færre bivirkninger.

Hvem kan delta?

Pasienter over 18 år som er innlagt ved Sykehuset i Vestfold med E.coli bakterie i blodet forårsaket av urinveisinfeksjon kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

Som deltaker i studien vil du få identisk utredning og intravenøs behandling som alle andre pasienter de tre første dagene. Deretter vil du skrives ut av sykehuset med en ukes antibiotikakur, slik som er vanlig, men med preparatet mecillinam. 

Vi vil kontakte deg på telefon noen dager etter utskrivelse for å forsikre oss om at du er i bedring og høre om du har opplevd noen bivirkninger. Det samme gjør vi etter du er ferdig med antibiotikakuren. På den dagen må du ta urinprøve og levere til ett av prøvemottakene.

En uke senere kommer du til oppmøtekontroll hos sykepleier eller lege på infeksjonsmedisinsk poliklinikk, tar urinprøve og blodprøver for å forsikre oss om at det ikke er tegn til infeksjon. Etter to uker igjen, ringer vi på nytt for å ha en siste samtale før studieoppfølging avsluttes.

Underveis i studieforløpet innhenter vi opplysninger som alder, kjønn, bakterier i urinen, blodprøve funn og røntgen undersøkelser. Alle opplysningene blir anonymisert og uvedkommende har ikke tilgang til disse. Du vil få telefonnumre du kan ringe hvis du har spørsmål eller føler deg syk i løpet av studieperioden. Du vil også få åpen innleggelse på sykehuset i den perioden du er deltaker i prosjektet, slik at du raskt kan komme inn på sykehuset.

Som deltaker i studien vil du få mer smalspektret antibiotika behandling, det gir lavere risiko for både utvikling av antibiotikaresistens og bivirkninger forbundet med standardbehandling.

Du får utdelt studiemedisinen gratis, da den er noe dyrere enn standardbehandling. Vi legger også medisinen i en ferdig dosett slik at det ikke skal være noe praktisk ulempe å måtte ta medisinen fire ganger daglig, mot to ganger daglig som er vanlig standard behandling.

Ulempen med studien er at vi ikke vet sikkert om pivmecillinam har like god effekt ved behandling av nyrebetenennelse som ved vanlig blærekatarr, så det kan potensielt forekomme tilbakefall av infeksjon. For å fange opp en slik behandlingsvikt vil vi følge deg tett opp.

Kontaktinformasjon

Studielege Bjørn Åsheim Hansen tlf. 416 45 886
Prosjektleder Tore Stenstad tlf. 959 99 625

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?