Pilotprosjekt: Virtual Reality – Et nytt syn på smerter

Dette er en pilotstudie hvor formålet er å undersøke brukervennlighet og effekt av VR- teknologi i behandling av langvarige smerter.

Om studien

Forskning og erfaring tyder på at bruk av VR- teknologi som et supplement til dagens behandling av langvarige smerter kan gi pasienter en raskere, bedre og mer langtidsvirkende effekt enn vanlig behandling alene. For å undersøke dette nærmere, ønsker vi å gjennomføre dette prosjektet. Forskningsprosjektet rekrutterer pasienter som er henvist til Klinikk Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (KFMR) på grunn av langvarige smerter.

Vitenskapelig tittel

Virtual Reality - Et nytt syn på smerter

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2022 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Siden studien skal inkludere pasienter som er henvist til behandling ved seksjon fysikalsk medisin, trenger du en henvisning fra fastlegen eller annet helsepersonell med henvisningsrett for å bli med i studien. Henvisning sendes til Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjon fysikalsk medisin.

Kriterier for deltakelse i studien: Smertetilstand med >3 mnd varighet, alder ≥18 år og behersker norsk muntlig språk.

Kriterier som ekskluderer for deltakelse i studien: Tidligere ondartet kreftsykdom, smerter med varighet <3 mnd, alder <18 år, behersker ikke norsk muntlig språk, epilepsi. 

Hva innebærer studien?

Mål og hensikt med studien

Formålet med pilotstudien er å undersøke om bruk av VR-teknologi med egenutviklet programvare kan ha effekt i behandling av pasienter med langvarige smertetilstander.

Vi vil undersøke om bruk av VR-teknologi i tillegg til standardbehandling kan være et nyttig hjelpemiddel ved langvarige smerter. Vi vil også undersøke løsningens brukervennlighet for både pasienter og behandlere.

Mål av effekt

For å måle effekt av behandlingen vil vi bruke standardiserte pasientrapporterte spørreskjemaer (PROM- skjemaer). Før oppstart av behandlingen får du som deltager en SMS med lenke til et nettbasert egenrapporteringsskjema om bl.a. fysisk funksjon, smerter og andre symptomer, egenopplevd helse og arbeidssituasjon. Tre måneder etter oppstart av behandling besvares de samme skjemaene, med tillegg av et skjema som kartlegger brukervennlighet av VR-teknologi. Rapporteringssystemet er sikkert og ivaretar personvernopplysninger. 

Praktisk

Du vil ha muligheten til å ta VR- brillene med hjem mellom konsultasjonene. Dette håper vi vil øke engasjementet til behandlingen og gi svar på spørsmål som handler om innholdet i behandlingen. Du vil få anbefalinger om omfanget av bruk av VR- brillene hjemme, og hvor mye brillene blir brukt vil bli kartlagt. 

Fordeler/ulemper

VR- briller har de siste årene blitt relativt enkle i bruk for den jevne teknologiforbruker. Imidlertid er teknologien ny for de fleste, og brukere vil derfor ha behov for en kortere innkjøringsperiode og opplæring i bruk. Dette blir gjort ved første samtale med behandler.

Studier har vist at 3-5 % får forbigående forverring av eksisterende svimmelhet eller nyoppstått plagsom «VR- syke» mens man bruker brillene (kan minne om sjøsyke), men svært få avslutter behandling pga. dette. Dette vil vi løse ved at man både kan bruke programvaren sittende og stående, i tillegg til at programvaren som er utviklet har tatt spesielle hensyn til dette under utviklingen.

Kontaktinformasjon

Inge Ringheim (prosjektleder), tlf.: 33 13 40 00, e-post: inge.ringheim@siv.no