Smertelindring av hoftebruddpasienter i akuttmottak

Undersøke om spesialtrente sykepleiere som utfører nerveblokade på hoftebruddpasienter vil gi god smertelindring.

Om studien

Studiets formål er å utforske om en ny organisering av smertelindring i akuttmottak ved hoftebrudd kan være hensiktsmessig.  Dette gjøres gjennom en randomisert kontrollert studie der vi deler hoftebruddspasienter som kommer inn i akuttmottak i to grupper (25:25) der den ene gruppen får blokade satt av spesialtrente sykepleiere og den andre gruppen får det som er dagens praksis, at anestesilege setter blokade.

Vitenskapelig tittel

Nurse-led single shot ultrasound guided femoral nerve block in patients with hip fracture –

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasientene vil bli forespurt om å delta basert på inklusjonskriterier. 

Inklusjon av pasienter er avsluttet.

Hva innebærer studien?

Vi tror at sykepleiere som har fått spesiell opplæring i å sette blokade sammenliknet med dagens praksis vil resultere i lavere kumulativ smerteskår (målt med NRS) score første 120 minutter etter at de ble innlagt i akuttmottak.

Fordeler ulemper:

Tidligere forskning tyder på at rask og riktig smertelindring etter hoftebrudd er gunstig. I denne studien tror vi at en sykepleierutført blokade vil gi god smertelindring. Normalt sett gjøres en slik nerveblokade av anestesileger. Sykepleierne som skal utføre nerveblokaden har imidlertid blitt lært opp grundig i forkant, både i teknikk og i å takle eventuelle komplikasjoner av prosedyren. Siden lege som vanligvis setter denne blokaden ofte er opptatt på annet hold grunnet samtidighetskonflikter er det stor sannsynlighet for at du vil få smertelindring tidligere dersom sykepleiere setter denne blokaden.

Helt praktisk vil du først få en liten injeksjon i lysken som bedrøver området. Deretter en injeksjon der man setter lokalbedøvelse ved nerven i lysken. Helsepersonell vil benytte et ultralydapparat som veileder hvor man skal sette blokaden slik at den treffer best mulig. Generelt er dette er en prosedyre som er forbundet med lite ubehag. Ulemper slik som smerte i lyske og bivirkning kan forekomme, dette er svært uvanlig, men det er viktig at helsepersonell får beskjed umiddelbart dersom du opplever ubehag etter blokade er satt. 


Kontaktinformasjon