HELSENORGE

Transkranial elektrisk stimulering i behandling av kronisk hodepine

Vi ønsker å undersøke om transkranial elektrisk stimulering (tDCS) kan redusere smerte, medisinbruk og gi bedre livskvalitet til pasienter med kronisk hodepine.

Om studien

Trettito deltakere med kronisk hodepine deles etter loddtrekning i to grupper, hvorav den ene får tDCS-behandlinger i 30 minutter og den andre får stimulering i ett minutt (kontrollgruppe).

Hvem kan delta?

Ønsker du å delta i studien må du være mellom 18 og 70 år og ha hodepineplager mer enn 15 dager hver måned.

Ta kontakt med fastlegen for å bli henvist.


Hva innebærer studien?

 Lavdose likestrøm føres gjennom hjernen fra to elektroder festet til hodet med et gummibelte. Plassering av elektrodene er nøye målt opp slik at senter for regulering av smerteopplevelser stimuleres.

Åtte behandlinger utføres i løpet av 4 uker. 

Vi ønsker at deltakerne skal fylle ut hodepinedagbøker for å registrere smertestyrke og medisinbruk i 4 uker før behandling, under behandling og i 12 uker etter avsluttet behandling. 

Et spørreskjema som vurderer daglig funksjon, i forhold til smertetilstand, fylles ut på tre ulike tidspunkt. 


Resultatene fra de to gruppene skal sammenlignes før behandlingsstart, ved slutt og 3 måneder etter siste behandling. 

Bivirkninger av behandlingen skal også registreres. 


Fordeler ulemper:

Lignende studier har beskrevet få, milde bivirkninger. Disse inkluderer kortvarig lett øket hodepine og lett svimmelhet.

Etter at resultatene er vurdert, er det slik at hvis det skulle vise seg at 30 minutter med tDCS stimulering er mer effektiv enn 1 minutt, vil vi tilby de som har fått ett minuttsbehandling 8 nye behandlinger med varighet 30 minutter. 

Fordeler med tDCS behandling er at den tolereres godt, har en lav bivirkningsprofil, kan utføres poliklinisk, tar kort tid (30 minutter) og er relativt billig.


Vær oppmerksom

Lignende studier har beskrevet få, milde bivirkninger. Disse inkluderer kortvarig lett øket hodepine og lett svimmelhet.

Kontaktinformasjon

Studieleder: Jill Hervik (Smerteklinikken, Sykehuset i Vestfold) jill.hervik@siv.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Ta kontakt med fastlegen for å bli henvist.
Fant du det du lette etter?