iBedrift

Ny bok med kapittel om iBedrift

Høst er tid for bokutgivelser. Siste tilskudd i fagbokhylla handler om arbeidspsykologi og inneholder et helt kapittel om iBedrift.

Bilde av boken
I Universitetsforlagets nyutgivelse Klinisk arbeidspsykologi (2021) finner du et helt kapittel om iBedrift.

Universitetsforlagets nyutgivelse Klinisk arbeidspsykologi handler om hvordan det kan legges til rette for at personer med psykiske helseutfordringer skal få mulighet til å delta i arbeidslivet. Boka er rettet mot psykologer, men også andre fagfolk som jobber innenfor samme felt kan ha nytte av boka. 

I 2007 kom en nasjonal strategiplan for helse og arbeid, som belyste at helsepersonell hadde for lav kompetanse i hvordan arbeidslivet fungerer. Samtidig hadde arbeidssektoren og NAV på sin side for lav kompetanse i psykisk helse. 

Tone L. Johnsen

Forsker Tone L. Johnsen er forfatter av kapittelet om iBedrift.

Etterfølgende ble det derfor økt satsing på arbeidspsykologi som fagfelt, og i 2011 opprettet Norsk psykologforening en egen spesialistutdannelse innenfor klinisk arbeidspsykologi. I beskrivelsen av utdannelsen på psykologforeningen.no beskrives ulike mulige praksisområder for utdannelsen. «Opplæring og veiledning knyttet til psykisk helse og sykefravær overfor virksomheter», nevnes som et av flere mulige praksisområder. Lest med iBedrift-øyne er dette nettopp hva som tilbys, når iBedrift formidler helseinformasjon på arbeidsplasser.

Holdninger og forventninger på arbeidsplassen

De to redaktørene for boka, Bjørn Lau og Merete Glenne Øie, stemmer i om relevansen av iBedrift i en bok om arbeidspsykologi.

– I en fagbok hvor fokus er på hvordan mennesker med psykiske helseutfordringer på best mulig måte kan fungere i jobb, er det viktig å ha fokus på hvilke holdninger og forventninger arbeidsplassen har til mennesker med psykiske helseutfordringer, sier forfatterne.  

Videre påpeker de at det var naturlig å ha med et kapittel om iBedrift i boka, da tiltaket nettopp har til hensikt å øke helsekompetanse på arbeidsplassen.​​