HELSENORGE

Grønt sykehus

Et sykehus er en kompleks organisasjon der god pasientbehandling er det selvfølgelige mål for arbeidet. Dette samfunnsansvaret ønsker vi ved Sykehuset i Vestfold å utføre med minst mulig negativ påvirkning av klima og miljø.

Miljøsertifisering etter ISO14001:2015 standard er et synlig bevis på en organisasjon som arbeider for en beskyttelse av miljøet og at myndighetenes krav overholdes.


Logo for Grønt Sykehus 

Sykehusets ledelse skal samarbeide med interne og eksterne interesseparters behov. Ta ansvar for miljøet, og drive virksomheten i henhold til foretakets gjeldende miljømål og tiltaksplan, og til kravene i ISO14001:2015, slik at det er en kontinuerlig forbedring i miljøarbeidet og en forpliktelse til å innfri samsvarsforpliktelsene.

Våre mål og tiltak:

Sykehusets overordnede mål er er å redusere CO2-utslipp og tar utgangspunkt i Norges miljømål som omfatter kutt i utslipp av klimagasser med 40% innen 2030 sammenlignet med 1990.

Sykehuset i Vestfolds miljømål og tiltaksplan for 2019-2021 er delt inn i fire delmål med tilhørende tiltak:

  • energiforbruk og utslipp av fossilt brensel
  • ansvarlig forbruk og produksjon
  • kjemikalie- og legemiddelhåndtering
  • ansattes miljøengasjement

I planen er det en oversikt over alle tiltakene, samt tiltaksansvarlig. Alle klinikkene skal bidra på områdene som er relevante for sin klinikk.

Tønsbergprosjektet

Det er en målsetning å følge metodikken  BREEAM NOR for å oppnå miljøkravene som stilles til nivå Very Good​. (BREEAM NOR er en standard som dokumenterer miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, areal-
bruk og økologi samt forurensning.)

Fant du det du lette etter?