Grønt sykehus

Et sykehus er en kompleks organisasjon der god pasientbehandling er det selvfølgelige mål for arbeidet. Dette samfunnsansvaret ønsker vi ved Sykehuset i Vestfold å utføre med minst mulig negativ påvirkning av klima og miljø.

Miljøsertifisering etter ISO14001:2015 standard er et synlig bevis på en organisasjon som arbeider for en beskyttelse av miljøet og at myndighetenes krav overholdes.


Logo for Grønt Sykehus 

Sykehusets ledelse skal samarbeide med interne og eksterne interesseparters behov. Ta ansvar for miljøet, og drive virksomheten i henhold til foretakets gjeldende Klima- og miljøprogram, og til kravene i ISO14001:2015, slik at det er en kontinuerlig forbedring i miljøarbeidet og en forpliktelse til å innfri samsvarsforpliktelsene.

Våre mål og tiltak:

Sykehusets overordnede mål er redusert utslipp av CO2. Det skal vi nå gjennom å redusere CO2-utslipp med 30 prosent innen 2020. Dette sammenliknet med CO2-utslipp i 2012.

Dette når vi ved å:

 • Redusere tjenestereiser med egen bil med 20 prosent kjørte kilometer, målt mot 2015
 • Øke bruk av telefon- og elektroniske møter
 • Øke bruk av kollektivtransport i tjenestereise
 • Etablere og bruke kampanje for samkjøring 2+ (App) i et samarbeid med Statens Vegvesen, Vestfold fylkeskommune og næringslivet
 • Tilrettelegge for tyverisikret sykkelparkering

I tillegg har vi satt disse målene:

 1. Bedre kildesortering  – sorteringsgrad på 50 prosent
 2. Jobbe for at 20 prosent av kantinenes omsetning er økologisk
 3. Redusere matavfall med 30 prosent i forhold til 2015

  Eksempler på tiltak:
  Bestill rett mat i rett mengde til rett pasient
  Øke bevisstheten rundt det å sortere matavfall ut av restavfall
 4. Redusere energiforbruk med 1/2 Gwh:

  Bevisst fokus på energikrav til nytt utstyr
  Redusere energibruk ved kjøp av IKT-utstyr
 5. Redusere utslipp av antibiotika og avfallsstoffer fra legemiddelbruk med 30 prosent i forhold til 2015

  Fokusere på antibiotikabruk blant legene gjennom prosjektet ”Riktig bruk av antibiotika ved SiV”
 6. Reduksjon av forbruksmateriell

  Miljøkrav ved nyanskaffelser 
  Minst 20 prosent av alle anskaffelser skal ha en vekting på 20 prosent eller mer
  Forbruk av kopipapir skal reduseres med 30 prosent i forhold til 2015
  Redusere antallet lokale skrivere med 30 prosent i forhold til 2015
   
  Dette vil også gi en økonomisk gevinst i tillegg til miljøgevinst:
  Mindre bruk av toner
  Redusert papirforbruk
  Mindre bruk av makulatur
 7. Motivere ansatte til å melde miljøavvik

Tønsbergprosjektet

Det er en målsetning å følge metodikken  BREEAM NOR for å oppnå miljøkravene som stilles til nivå Exellence. (BREEAM NOR er en standard som dokumenterer miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, areal-
bruk og økologi samt forurensning.)

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.