HELSENORGE

– Byggingen er i rute

Direktør Tom Einertsen for Tønsbergprosjektet forteller at utbyggingen av de nye sykehusbyggene går etter planen. – Vi er i rute, forteller han. 9. mai tar SiV over det nye psykiatribygget.

Tom Einertsen

Bygget fremstår nå som mekanisk ferdig og testing pågår for fullt. Psykiatrisk avdeling starter forberedende arbeider og virksomhetstester fra 2. mai og frem mot 9. mai, hvor byggene blir formelt overtatt. Overflytting av pasienter er planlagt til 14. mai. 

U-bygget og balkonger på sydsiden av SiVs hovedbygg er nå revet, tidligere enn opprinnelig planlagt.

– Jeg er svært glad for det, siden det er oppdaget endrede forutsetninger i forhold til bergmodell. Nå har vi tid til å omprosjektere uten at det får store følgekonsekvenser. Vi opprettholder således den opprinnelige planen og utbyggingen går i henhold til planlagt budsjett, forteller Einertsen.

Det vil fortsatt være en utfordrende periode med til dels mye støyende arbeider når Tønsbergprosjektet fortsetter grunnarbeidene for det nye somatikkbygget.

– Riving av K1- og K2-byggene er planlagt i juni slik at vi kan ferdigstille grunnarbeidene for somatikkbygget innen september i år, sier Einertsen.