HELSENORGE

– En fjær i hatten å bli akkreditert

Jubelen sto i taket da patologiavdelingen fikk sitt akkrediteringsbevis. – Det er et kvalitetsstempel på arbeidet vi gjør, en fjær i hatten, forteller avdelingssjef Pål Suhrke.

Suhrke smiler. Sammen med kvalitetskoordinator Berit Wallem Revå og fagansvarlig bioingeniør cytologi Raja Annika Levorsen, viser han stolt frem arket som beviser at patologiavdelingen nå er godkjent av Norsk akkreditering. Arbeidet har vært prioritert høyt innen KMD der de to andre laboratoriene allerede har vært akkreditert i flere år.

– Det viser at vi jobber etter en høy faglig standard, sier Suhrke.

Patologiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold er blant de første i landet med akkreditering. Diagnostikk av celleprøver fra livmorhals og frysesnitt er feltene som ble valgt ut.

– Vi mottar mange tusen livmorhalsprøver hvert år. Her kan det skje feil, det har andre sykehus erfart gjennom noen uheldige episoder. Nå har vi fått et bevis på at systemet vårt er strømlinjeformet, at vi har rett person på rett plass til rett tid, uttaler de.

Dokumentert høy kvalitet

I slutten av 2014 startet jobben med å dokumentere og kvalitetssikre prosedyrene avdelingen jobber etter for å møte kravene til akkreditering. Kvalitetskoordinator Wallem Revå ble en slags primus motor og koordinerte arbeidet.

– Vi måtte rydde og systematisere arbeidet. Akkrediteringen har ikke forandret så mye på hva vi gjør, men vi har fått det dokumentert at jobben vi gjør holder nivået, forteller hun.

– Svaret på de prøvene vi tolker endrer seg jo ikke, men dette sikrer kvaliteten på disse svarene, legger Levorsen til.

– Feil vil fanges opp

Men akkrediteringen viser ikke bare at kvaliteten på tjenestene er høy.

– Det viser i tillegg en større grad av struktur på opplæringen og at vi systematisk går gjennom  diagnoser som er stilt, sier Wallem Revå.

Eventuelle menneskelige feil vil bli fanget opp av systemet.

– Skjer det feil melder vi avvik som følges opp i faggruppen. Dermed lærer vi, og øker kvaliteten på avdelingen, fortsetter bioingeniøren.

De tre kollegene tror akkrediteringsbeviset kan gjøre arbeidsplassen ved SiV attraktiv for dyktige fagfolk.

– Det er i alle fall lov å håpe på det, smiler Levorsen.

Velvillige kolleger

Selve arbeidet med å dokumentere brukte de åtte måneder på.

– Vi jobbet intensivt, men har bare møtt positivitet og velvillighet. Alle har vært involvert i dette, det er kanskje derfor vi har klart det på kort tid, tenker Wallem Revå.

Hvert andre år må avdelingen igjen gå gjennom sine rutiner, oppdatere og dokumentere prosedyrene.

– Internrevisjonene vil være felles i klinikken. Da ser vi på ulike forhold av driften, og kan lære mye av hverandre. Trolig vil vi også spare ressurser. Det vil føre til høy service og kvalitet, forteller Suhrke.


Fakta:

  • Gjennom akkreditering oppnår man et godt system for opplæring og dokumentasjon
  • Muligheten for variasjoner reduseres gjennom å ensarte standard og metode
  • Gjennom et system får man bedre kontroll over hva som leveres og til hvilken kvalitet
  • Alle avvik fra standarden meldes slik at de kan følges opp