HELSENORGE

– Psykiatribygget blir et godt sted å komme til

Klinikksjef Inger Meland Buene for klinikk psykisk helse og rusbehandling håper nye flotte omgivelser kan påvirke pasientene i en gunstig retning. – Det er viktig at de føler seg møtt med verdighet og respekt, sier hun.

Inger Meland Buene

Buene synes det er utrolig flott at psykiatrien får et nytt bygg.

– Det er en stor hendelse og vi er veldig takknemlige for det, sier klinikksjefen.

Hun mener det aller viktigste er at bygget blir et godt sted å komme til.

– Sykehus-psykiatrien har hatt krevende arbeidsforhold, vi er glade for å snart kunne gi en trygg og god ramme både for pasienter og ansatte. Jeg håper og tror de ansatte vil merke at de får andre rammer for å yte god hjelp, sier Buene.

Nye arbeidsmetoder

Når flere miljøer samles i mai, kan det også føre til nye samarbeidsformer og arbeidsmetoder dem mellom.

– Jeg håper lokalene kan inspirere til videreutvikling av god pasientbehandling, men også godt teamarbeid og samarbeid, sier klinikksjefen.