– Vi ansatte har blitt hørt

– Vi har vært med helt fra begynnelsen, allerede fra konseptfasen, forteller verneombud Mats Christoffer Barth for psykiatrisk fylkesavdeling. Han skryter av både ledelsen i PFA og utbygger når han forteller om påvirkningen vernetjenesten har hatt på det nye psykiatribygget.

Mads Christoffer Barth er verneombud for psykiatrisk fylkesavdeling.

– Vi har blitt hørt og tatt med i vurderingene, sier Barth.

I flere år har han arbeidet med nytt psykiatribygg fra et ansatt- og HMS-perspektiv.

– Min jobb har vært å se på brukervennligheten fra de ansattes side. Hvor skal personale oppholde seg, hvor høye skal benkene være, hvor robust og hardt skal gulvet være, hvordan skal belysningen være, vernetjenesten har vært inne i bildet på mange områder, forteller han.

Han kunne for eksempel ha ønsket seg et mykere gulv.

– Det skal være bedre for ryggen til de som skal jobbe der hver dag. Men vi ser at det vil svekke robustheten. Det er nyttig å være med på slike vurderinger, sier verneombudet.

– En god prosess

Til daglig jobber Barth som spesialsykepleier på psykiatrisk akuttmottak.

– Det har vært veldig spennende og lærerikt å jobbe med et nytt bygg. Det å forme noe som skal holde i 50 år er både utfordrende og artig. Man må tenke seg hvordan driften og organisasjonen kanskje kan se ut om flere tiår, det er en krevende jobb, sier han.

Barth takker utbyggeren, Tønsbergprosjektet, for at de har bidratt med kunnskap.

– Både de og ledelsen har vært gode samarbeidspartnere. Ledelsen i PFA har vært flinke til å ta vernetjenesten med når beslutninger skulle tas. Det har vært en god prosess, sier han.

Han kommer til å se på det nye psykiatribygget med stolthet når det åpner driften i mai.

– Det blir gøy. Vi gleder oss skikkelig, uttaler Barth.