– Vi gleder oss til å ta imot pasienter i nytt psykiatribygg

I mai tar Sykehuset i Vestfold i bruk det 11.000 kvadratmeter store psykiatribygget som bygges i Tønsbergprosjektet. – Det blir flott. Vi gleder oss vilt. Det blir veldig bra å få samlet alle under ett tak, forteller avdelingssjef Unni Halvorsrud ved psykiatrisk fylkesavdeling ved SiV.

Koordinator Runar Eriksen beskriver hvordan lysene i gangen skal spille på lag med de lyse veggene. Avdelingssjef Unni Halvorsrud lytter.

Det store bygget består av to deler. Det ene skal fylles av akuttpsykiatrien, alderspsykiatri og arealer for ECT-behandling. Det andre skal romme poliklinikker og administrasjonen.

– Det blir en stor dag å flytte inn. Lokalene er lyse, lette og har nydelige farger. Vi tror vi kan gi pasientene en bedre behandling når vi neste år flytter inn i lokaler som er tilrettelagt, sier Halvorsrud.

Med nytt skreddersydd bygg, kan de også tenke litt utradisjonelt. Blant annet ønsker de å myke opp pasientenes opplevelse av å komme inn på en psykiatrisk avdeling.

– Farge, rom og interiør skal myke opp døgnposten til å være en åpen avdeling. Vi skal ikke ha de tradisjonelle vaktrommene med masse dører man må banke på. Vi tror på, og legger opp til, en front-desk der vi møter pasientene, forteller avdelingssjefen.

Trygge pasientrom med store vinduer

Hver sengepost skal inneholde to skjermingsrom og åtte pasientrom.

– Pasientrommene skal inneholde den komforten pasienten trenger for å komme gjennom en hverdag. Det er ikke mange løse gjenstander i pasientrommene, det er et stort vindu, skap til oppbevaring, flott ny psykiatriseng og eget bad, forteller Halvorsrud.

– Alle pasientrom vender utover. Det gir mulighet for å se ut, samtidig som det gir mye lys. I tillegg har alle enheter tilgang til frisk luft uten å måtte spørre om å bli låst ut, legger koordinator Runar Eriksen til.

Pasientrommene har store vinduer, ikke ulikt resten av bygget.

– Det har vært store diskusjoner hvorvidt psykiatrien skal ha så store vinduer, men de har solskjerming inn og gardiner de kan trekke for hvis de ønsker å skjerme seg. Så det blir opp til hver enkelt pasient å styre og ta ansvar for det selv, forteller avdelingssjefen.

Luft og grønne lunger

I midten av bygget kommer et atrium på bakkenivå.

– Her kan pasientene gå ut og få frisk luft. Det er planlagt lys, planter og trær. Vi håper det kan bli et godt sted for pasientene å være, sier Halvorsrud.

Alderspsykiatrien får en stor og flott takterrasse.

– Vi skal samle aldersavdelingene som nå holder til på Granli. De har i dag flotte uteområder som de bruker i sin aktivitet. Når de nå blir plassert i andre etasje i sentrum, krevde det en stor uteplass på en takterrasse. Derfor har vi lagt opp til et hagemiljø der de kan bevege seg i trygge omgivelser, forteller avdelingssjefen.

Skjermingsavdelingen får en stor inngjerdet terapihage der pasientene kan bevege seg fritt i trygge omgivelser.

– Her legger vi opp til aktiviteter som basketball og bordtennis. Vi ønsker å gi pasientene et uteområde som er dem verdig. Det blir et flott uteareal, uttaler Halvorsrud.

Skjermet akuttmottak

Når pasienter i dag kommer til akuttpsykiatrien, tas de inn via en stor åpen plass. Det nye akuttmottaket legges derimot på baksiden av bygget for å skjerme pasientene.

– Pasienter som kommer med ambulanse, politi eller pårørende skal leveres på baksiden. Vi tror både pasienter og de som skal ta imot vil sette pris på at ikke hver og en kan se at man kommer på sykehus, sier Halvorsrud.

Med under et halvt år igjen til bygget står klart og skal tas i bruk, jobber både avdelingssjef Halvorsrud og koordinator Eriksen på spreng.

– I forhold til hva vi har i dag blir det nye bygget en kjempekontrast. Det gir oss mange gode muligheter arbeidsmessig, men ikke minst hva vi kan tilby våre pasienter. Det gleder vi oss til, sier Eriksen.

Unni Halvorsrud og Runar Eriksen ved kantina.jpg

Bildetekst: Halvorsrud og Eriksen i rommet som skal bli den nye kantina. – Vi håper å skape et sosialt miljø for pasienter, pårørende og ansatte, sier avdelingssjef Halvorsrud.