Forskning ved Sykehuset i Vestfold:

10 prosent av antatt friske spedbarn kan ha mangel på vitamin B12

– Vi observerte at flere spedbarn kom til klinikken med symptomer på B12-mangel, og vi ville finne ut hvorfor, forteller barnelege Ulf Wike Ljungblad ved SiV. I et forskningsprosjekt kalt Infant B12 har Ljungblad og medarbeidere forsket på mulige årsaker til B12-mangel.

Publisert 23.03.2022
Sist oppdatert 11.04.2022
En mann som står i gangen
Overlege Ulf Wike Ljungblad ved barne- og ungdomsseksjonen ved Sykehuset i Vestfold.
Det er skrevet lite om at norske spedbarn har symptomer på mangel på B12. Tilstanden er kjent, men er ofte beskrevet hos barn i den tredje verden. 

– Vi ønsket å finne ut hvorfor norske spedbarn skulle ha B12-mangel, forteller Ljungblad.

Resultatene overrasket. Hele 10 prosent av antatt friske spedbarn mellom 3 og 7 måneders alder hadde symptomer på mangel på B12. I en annen studie, der barn som var blitt henvist sykehuset med diagnostisert B12-mangel, viste det seg at 30 prosent hadde alvorlige symptomer som anfall, pustestopp eller kramper.

– Mangel på vitamin B12 fører til umodenhet hos barna, hjernen modnes ikke slik den skal, og barna henger etter. Dette er på kort sikt, vi vet ikke risikoen på lang sikt, forteller barnelege Ljungblad.

​​​Lystgass en risik​​​ofaktor

Da forskningsteamet dukket dypere i materien, så de at en av de viktigste risikofaktorene for mangel på B12 kan være mors bruk av lystgass under fødsel.

– Det virker som at lystgassen spiser av barnets reserver. Det var ikke kjent fra før at lystgass under fødsel kunne gi risiko for B12-mangel hos barnet, sier Ljungblad.

Han påpeker at lystgass oftest er ufarlig å bruke.

– Det vi vil foreslå er å sjekke mors B12-verdi under graviditeten. Det vil være en enkel måte å forebygge B12-mangelen hos barnet, sier barnelegen.

Morsmelk inneholder lite B12.

– Det betyr at hvis vi ser at barnet har lav B12, må barnet få tilgang på B12 gjennom annen mat enn kun morsmelk. Det er mye B12 i kjøtt, fisk, egg og melk, sier Ljungblad.

Publisert i anerkjent tidsskr​ift

Noe av forskningen er nylig publisert i det anerkjente amerikanske barnemedisinske tidsskriftet «Journal of Pediatrics».

– Det er kjempegøy og meningsfullt å få gjøre egen klinikknær forskning. Å finne ut av ting som både jeg og andre får glede av er givende, forteller barnelegen, som også arbeider med en doktorgrad.

Forskningsgruppen er en lokalt forankret gruppe, finansiert av SiV.

– Det er gøy når vitenskapelig arbeid kan gjennomføres lokalt, og enda morsommere når det kan brukes lokalt. Vi har vært så heldige å få finansiering av SiV til å drive med forskning i hverdagen her hjemme, sier Ljungblad. 

Ljungblad er tilknyttet pediatrisk forskningsgruppe ved SiV.
Les mer om arbeidet i gruppen her. 
– Vi følger forskningen som skjer ved SiV tett. Det er en glede å se at forskningen som gjøres her og støttes av SiV, kommer direkte til nytte for pasientene og pasientsikkerheten. Forskningen Ljungblad og medarbeidere har gjennomført er kjempespennende, og det er bare å gratulere med flere flotte artikler, sier forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E. Jacobsen. 

​Fakta:

  • ​Infant B12 har samlet inn data om vitamin B12-mangel hos spedbarn
  • Forskningsgruppen har knyttet sammen mange miljøer og faggrupper
  • I tillegg til barnelege Ulf Wike Ljungblad består forskningsgruppen av barnefysioterapeut Henriette Paulsen, Morten Lindberg og Helle Hager ved SiV, samt veileder Trine Tangeraas ved Rikshospitalet og andre veiledere fra Bergen og Lund i Sverige
  • Gruppen har publisert tre artikler og har flere publikasjoner under arbeid

Her finner du de t​re artiklene:

Flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling:

Les flere nyhetssaker om fremtidens ​​pasientbehandling på helse-sorost.no