HELSENORGE

Å leve livet etter kreft

Mange overlever kreft, men hvordan leve livet etterpå? Det skal fagfolk fra hele landet lære mer om under Kysthospitalets store, årlige seminar i april.

Brita Rognli og Jarle Berge
SNART FAGSEMINAR: Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering inviterer til stort fagseminar i april. - Vi har skreddersydd et opplegg som holder høy kvalitet, sier Brita Rognli og Jarle Berge.

​- Vi kaller dem kreftoverlevere. Og det er en ganske stor gruppe pasienter som er blitt kurert for kreft og som skal leve livet etterpå med ulike problemstillinger, sier klinikksjef Elisabeth Dahlin-Ricci.

Hun og resten av staben ved Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering i Stavern, bedre kjent som Kysthospitalet, står hele året klare til å ta imot pasienter med behov for spesialisert rehabilitering. Snart inviterer også klinikken helsepersonell fra hele landet, pluss Danmark, til stort fagseminar som arrangeres på Sliperiet i Larvik 20. og 21. april.

Her er målet å øke kunnskapen om to viktige temaer - «Livet etter kreftbehandling» og «Barn og unge med fedme».

- Som en liten klinikk er vi ganske stolte over å arrangere et så stort seminar for fagpersoner som jobber med sykelig overvekt og kreft. Vi startet fagseminarene for seks år siden med 37 deltakere og siden har antallet bare økt med 370 på det meste, forteller doktorgradsstipendiat og leder for fagseminaret Jarle Berge.

Flere overlever kreften

Han har sammen med klinikkens fedmeteam ansvaret for fagdagen om overvekt i samarbeid med Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-øst, mens spesialergoterapeut Brita Rognli og kreftteamet har hånd om fagdagen om kreft. I løpet av året arrangerer Kysthospitalet flere kurs, mens fagseminaret over to dager i april er det største som går årlig.

- Vi har klart å få tak i mange anerkjente og flinke foredragsholdere til begge av årets temaer. Fedme har vært tema på seminarer siden starten, mens i år spisses det inn mot barn og unge, sier Berge.

- Vi har forsøkt å hente inn foredragsholdere som også kan berøre oss, ikke bare legge fram tall og statistikk. Vi har i tillegg en brukerrepresentant som forteller om livet etter brystkreftoperasjon, forteller Rognli.  

Hun er også stolt over å kunne presentere professor i psykiatri, Alv A. Dahl, som skal foredra om hvordan leve livet etter kreftbehandling. Dahl står bak flere publiserte artikler, har veiledet mange doktorgradsstipendiater og er forfatter og redaktør av flere lærebøker i psykiatri og onkologi, deriblant medforfatter av boka «Kreftoverlevere og rehabilitering». Boka tar for seg flere utfordringer og seneffekter hos pasienter etter kreftbehandlingen, som skal snakkes om på Kysthospitalets fagseminar.

- Mange assosierer kreft med død. Men det har skjedd enorme framskritt de siste årene med bedret diagnostikk og behandling, sier Rognli, og viser til at flere dermed overlever kreftsykdommen. Men ikke uten komplikasjoner:

- Mange som får vite at de er kreftfrie, kjenner seg likevel ikke kvikke etter å ha vært gjennom tøffe behandlinger som har gitt noen følger. De kan ha uro og engstelse for hvordan leve livet videre med familien etter kreftbehandling, forteller hun.

Klinikksjef Elisabeth Dahlin-Ricci 

FAGLIG SPYDSPISS: Klinikksjef Elisabeth Dahlin-Ricci vil at KFMR skal være en faglig spydspiss. 

Flere yrkesgrupper

På seminaret har Berge og Rogni lagt opp til pauser hvor deltakerne får mulighet til å snakke og diskutere med foredragsholderne - og hverandre.

- Vi har skreddersydd et opplegg som passer Kysthospitalets tilbud og synes vi har fått til et seminar som holder høy kvalitet, sier de.

Berge forteller mer om fedmetemaet:
- Vi ønsker å ta for oss start til slutt og jobbe med hele familien, ikke bare barnet. For eksempel kommer Kristin Reimers Kardel, førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, for å snakke om hvilken betydning ernæring, fysisk aktivitet og trening har på graviditet og fødsel. Vi snakker også om familiær adferdsbehandling og spiseforstyrrelser blant barn og unge. Og selvfølgelig skal vi informere om tilbudene vi har og hva vi kan gjøre for å behandle fedme blant barn og unge, samt at vi håper å lære litt selv, sier han.

Kysthospitalet i Stavern har sin historie helt tilbake til 1892 da det ble reist som spesialsykehus for barn med tuberkuloseformen skrofulose. Etter hvert som sykdommen avtok utover på 1900-tallet, ble sykehuset åpnet for andre pasientgrupper.

Kysthospitalet har i årenes løp vært gjennom flere omorganiseringer og tilhørte Rikshospitalet før stedet fusjonerte med Sykehuset i Vestfold i 2009. I dag er Kysthospitalet en av fem klinikker under SiV og gir tilbud til pasienter som trenger spesialisert rehabilitering innen fysikalsk medisin, overvekt, kreft, nevrologi og ortopedi.  I tillegg tilbyr klinikken utdannelse for leger i spesialisering innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering (GR 1).

- Kysthospitalet skal være en moderne og effektiv klinikk og faglig spydspiss som dekker behovet for spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin for befolkningen i både Vestfold og Telemark, sier klinikksjef Dahlin-Ricci og presiserer:

- Det er pasientens funksjonsnedsettelse som er avgjørende for om de kommer til oss. Vår behandlingsfilosofi bygger på tverrfaglighet i samarbeid med pasienten og pårørende. Rehabiliteringsteamet er satt sammen av flere yrkesgrupper med legespesialister, psykologspesialister, syke- og hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører, idrettspedagoger, logoped og sosionom. I tillegg samarbeider vi med ortopediingeniør, som også har arbeidssted her.

- Rehabiliteringen foregår gjennom egenaktivitet, trening, undervisning, informasjon og samtaler, eventuelt også tilpassing av hjelpemidler og ulike støttetiltak. Målet er å gi pasienten mest mulig funksjon, mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet, sier Rognli.