HELSENORGE

Adgangskontrollen opphører 8. september

Fra 8. september vil det ikke lenger være adgangskontroll ved Sykehuset i Vestfold. Det vil fortsatt være regler for besøk.

Bilde av ansatt og et barn som prater sammen
Illustrasjonsfoto

Sykehuset i Vestfold har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. Vi må likevel oppfordre til å begrense besøk. 

​Gjeldend​e​ besøksregler​